Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Joventut

El Consell Comarcal del Garraf desplega polítiques comarcals de joventut centrades en: 

 

Suport a polítiques locals. Mitjançant la coordinació de projectes comarcals, intermunicipals i suport a projectes locals. Es desenvolupen accions com el Pla de prevenció TRACA, Referent d'ocupació juvenil, projectes d'ocupació-formació del SOC, formació per a professionals, suport a l'Oficina Jove Garraf, elaboració de guies, entre d'altres. També s'impulsen taules polítiques i tècniques per a detectar necessitats del col·lectiu jove, planificar i fer seguiment de les accions adreçades a joves que es fan a la comarca. 

 

- Competències delegades per la Generalitat de Catalunya en matèria d'instal·lacions juvenils i d'activitats de lleure per a menors de 18 anys.

 

El Servei comarcal de joventut disposa d'una eina de planificació estratègica com és el Pla Comarcal de Joventut, que està actualment en fase d'elaboració per a un nou mandat.