Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ensenyament

El Consell Comarcal del Garraf gestiona els serveis de menjador i transport escolar, segons el conveni de delegació de competències signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

La gratuïtat d'aquests serveis es preveu exclusivament per a l'alumnat d'educació obligatòria que, per manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de residència, s'escolaritzi fora d'aquest, en un centre educatiu proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 

ANUNCIS: 

ORDRE EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

Aprovació inicial del Reglament del servei de transport escolar (Anunci BOPB)

 

Aprovació inicial del Reglament del servei de transport adaptat i assistit del Garraf (Anunci BOPB)

 

NOU: Resolució dels ajuts individuals de menjador del curs 2021-22 (llistes AIM)