Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ensenyament

 

El Consell Comarcal del Garraf gestiona els serveis de menjador i transport escolar, segons el conveni de delegació de competències signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

La gratuïtat d'aquests serveis es preveu exclusivament per a l'alumnat d'educació obligatòria que, per manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de residència, s'escolaritzi fora d'aquest, en un centre educatiu proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 

ANUNCIS: 

 

AJUTS DE MENJADOR I DESPLAÇAMENT ESCOLAR PER AL CURS 2022-2023

Informació sobre les resolucions.

 

Calendari per al curs escolar 2022-2023 (Anunci DOGC)

 

Preu màxim del servei de menjador escolar curs 2022-2023 (Anunci DOGC)

 

Ajuts individuals de menjador escolar adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i segon cicle d'educació infantil, escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics, per al curs escolar 2022-2023.

Bases 

Convocatòria

 

Ajuts individuals de desplaçament escolar a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil per al curs escolar 2022-2023.

Bases

Convocatòria

 

Aprovació inicial del Reglament del servei de transport escolar

 

Aprovació inicial del Reglament del servei de transport adaptat i assistit del Garraf