Consell Comarcal del Garraf

Llar d'Infants Municipal Els Tres Pins


Codi del centre: 08060186

Tipus d'ensenyament
1r. cicle d'Educació Infantil (0-3 anys).

 

Línies

Capacitat màxima per 10 aules. La quantiat d'aules obertes i distribució de nivells (lactants, caminants i maternals) variarà segons la demanda de places.

 

Aules específiques
10 aules amb zones destinades al canvi i zona d'aigua, 4 dormitoris, 1 sala polivalent amb lavabo/canviador, despatx de direcció, sala d'educadores, cuina, pati per  a nadons, gran pati, magatzem, zona de cotxets i espai polivalent.

Altres serveis
- Permanència al matí (només si s'arriba al nombre mínim d'infants)
- Menjador (cuina in situ) de 13 a 15 h.
- Escola infantil.
- AMPA  


Projecte educatiu

La nostra proposta de projecte educatiu no parteix d’una única línia pedagògica, optem per l’equilibri i la complementarietat de mètodes diferents seguint una línia coherent i coordinada que respecti els principis de l’escola activa i oberta. També optem per una visió educativa global, pluralista, integradora i vinculada al territori (festes tradicionals i populars, projectes amb les escoles i entitats del poble).

El Català és la llengua vehicular de l’escola, tot i que facilitem d’integració de les famílies nouvingudes.

La base que fonamenta la nostra actuació és el respecte per l’infant com a protagonista del seu propi aprenentatge, la participació de les famílies al centre, establint vincles de relació i comunicació diaris, i el treball en equip.

Així, apostem per una escola oberta a les famílies, on els pares i mares es sentin informats per poder intervenir de forma activa; sentin que formen part d’un projecte; es sentin vinculats a uns valors socials i valorats en la seva presa de decisions. La presència de les famílies al dia a dia de la llar d’infants és un important element de reforç educatiu que ens ajuda a donar seguretat als infants i ens permet normalitzar la seves relacions amb els altres adults fent fugir temors i possibilitant situacions noves de comunicació. Intentem que les famílies, sempre que vulguin, puguin compartir amb nosaltres activitats i temps, i que gaudeixin al màxim amb el seu fill/a aquesta etapa de la seva vida.

 

El nostre projecte educatiu està basat en el desenvolupament global de les capacitats motrius, sensorials, cognitives i socials mitjançant el treball de rutines i activitats vivencials, i sempre a partir del joc. Els espais estan organitzats atenent a les necessitats autèntiques d’aquests. D’aquesta manera són els Infants protagonistes del seu aprenentatge tenint la possibilitat d’escollir i d’opinar entre les diferents propostes que se li presenten al dia a dia. Les mestres tenen un paper d’observadores i acompanyants per anar atenent a les diferents respostes i demandes dels nens/es per a poder anar ajustant i adaptant els espais als seus interessos per tal que els infants disposin d’un ambient acollidor, càlid i segur.

 

 

Entenem el menjador com a un espai pedagògic, respectant els processos i ritmes dels infants. Tenim cuina pròpia i seguim un receptari variat i adequat a les estacions de l’any que va introduint receptes de la tradició catalana.


   • llar d'infants municipal Els Tres Pins

    llar d'infants municipal Els Tres Pins

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55