Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Col.legi Santa Teresa de Jesús


Codi del centre

08031502

 

Línies

Educació infantil i primària: 2 línies

ESO: 2 línies

CFGM: 2 cicles

CFGS: 1 cicle

 

Aules/Espais específics

2 aules d’informàtica, biblioteca, aula de música, laboratori de ciències,  taller de tecnologia, sala polivalent (gimnàs, sala d’actes, teatre), aula multifuncional, aula de treball cooperatiu, taller de CF, aules ordinàries, específiques i auxiliars dotades de kits multimèdia (canons i pantalles de projecció, equips d’àudio i pissarres digitals interactives i monitors interactius), menjador escolar,  2 patis: 1 amb pista de bàsquet.

 

Idiomes

L’escola engloba, a través del projecte multilingüe, totes les activitats que es realitzen en qualsevol de les 4 llengües que treballem al llarg de l’escolarització (català, castellà, anglès i francès).

Iniciem l’aprenentatge de l’anglès a P3 fent desdoblaments i treballant l’expressió i comprensió oral. Disposem d’un auxiliar de conversa nadiu. Fem AICLE en l’àrea de plàstica i música. Organitzem colònies en anglès per als alumnes d'EP i estades al Regne Unit per als de l'ESO. Desdoblem la matèria comuna de llengua anglesa i oferim matèries optatives. Proposem activitats extraescolars en anglès, així com classes de repàs.

Introduïm el castellà a 1r de primària. Fem llengua francesa a 6è i l'oferim com a optativa des de 1r d'ESO.

Disposem d'una escola d'idiomes amb professorat natiu, que dóna la possibilitat al nostre alumnat de certificar-se amb titulacions homologades dins dels nivells establerts en el marc comú europeu.

 

Activitats extraescolars

Organitzades per l’AMPA: guitarra, multiesport, anglès, jocs esportius, mini-bàsquet, bàsquet, patinatge,  taekwondo, ball modern, teatre–comèdia musical, robòtica, fem els deures, futbol sala, atletisme i Batuka,  bàsquet per adults (Variable en funció de la demanda). Xerrades per a pares i mares.

 

Altres serveis

- Menjador escolar, amb monitors del centre.

- Assegurança escolar d’accidents.

- Servei d'acollida matinal.

- Servei d’orientació Psicopedagògica (alumnes, famílies i professorat).

- Logopèdia (CREDA), psicopedagoga (EAP) del Departament d’Educació de la Generalitat i Serveis  Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

- FEAC (Família Escola Acció Compartida): butlletí digital i grups de diàleg des d’EI a l’ESO.

- EI x you (escola d'idiomes, que emet certificats oficials)

- Orientació professional.

- Borsa de treball.

- Simulació d’empreses al CF de Gestió Administrativa.

 

Projecte educatiu

La nostra intervenció educativa es regeix pel principi d’atenció a la diversitat de tot l’alumnat amb la intenció de fer possible i viable una escola realment inclusiva, on tothom hi té cabuda i s’hi sent atès. A més, com a escola cristiana, volem ser una escola oberta i solidària. El nostre objectiu és que els/les nens/es i els/les joves desenvolupin tots els seus valors personals i les seves capacitats, de forma que arribin a ser persones autònomes, responsables i lliures; arrelades a la seva realitat i obertes al futur; amb mirada positiva envers els esdeveniments i les persones que els envolten. És per això que proposem una formació integral de la persona des de la interioritat, la comunitat i la solidaritat.

Durant el nostre dia a dia centrem i prioritzem la comprensió lectora, entesa com la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit; la comunicació audiovisual; l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, donant especial importància al treball de robòtica i impressió 3D; i l’educació en valors que es treballen tant de manera interdisciplinària, com també entre les diferents etapes des de totes les àrees i/o matèries.

Finalment, en el nostre projecte educatiu no ens oblidem de desenvolupar el currículum per a poder adequar els ensenyaments a l’entorn més proper participant de totes aquelles activitats que la vila ens proporciona a les escoles i als ciutadans en general, on els alumnes són protagonistes del seu aprenentatge des de la curiositat, la creativitat, l'esforç i el treball cooperatiu...mitjançant el foment de metodologies innovadores entre d'altres, el treball per ambients, l'Aps, l'ABP, les paletes de comprensió, el treball cooperatiu.

 

Oferta formativa postobligatòria

NOM CURS/CICLE: CFGM de Gestió Administrativa

FAMÍLIA PROFESSIONAL: administració.

CONDICIONS D’ACCÉS: títol d’ESO o prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: tècnic de gestió administrativa.

DURADA: 2.000 h., en 2 cursos: 1650 h. de formació teòrico-pràctica i 350 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30.

SORTIDES PROFESSIONALS:  administratiu de banca i institucions financeres, administratiu comercial, treballador de tresoreria, administratiu de personal...

MÉS INFORMACIÓ: Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL.

 

 

NOM CURS/CICLE: CFGM d'Activitats Comercials

FAMÍLIA PROFESSIONAL: comerç i màrketing.

CONDICIONS D’ACCÉS: títol d’ESO o prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: tècnic en Activitats Comercials.

DURADA: 2000 h., en 2 cursos: 1650 h. de formació teòrico-pràctica i 350 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30.

SORTIDES PROFESSIONALS: comercial, orientador comercial, promotor, tècnic en logística del magatzem, tècnic d'informació i atenció al client, gerent d'un establiment comercial, responsable de recepció/expedició de mercaderies, venda a distància...

MÉS INFORMACIÓ: Possibilitat de cursar-ho en modalitat DUAL.

 

NOM CURS/CICLE: CFGS d'Eduació Infantil

FAMILÍA PROFESSIONAL: Serveis socio culturals i a la comunitat.

CONDICIONS D'ACCÉS: títol de Batxillerat o prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: tècnic superior en educació Infantil.

DURADA: 2000 h., en 2 cursos: 1617 h. de formació teòrico-pràctica i 383 h. de formació en centres de treball.

PLACES: 30

SORTIDES PROFESSIONALS: Educadora infantil en llars d'infants; educadora en activitats d'oci i temps lliure: ludoteques, biblioteques, tallers, casals d'estiu...; educador en programes específics del sector de serveis social d'atenció a la infància de 0 a 6 anys.

 


 • Municipi: Vilanova i la Geltrú
 • Tipus de centre: Concertat
 • Adreça: Rambla Principal, 71 - 08800
 • Telèfon: 938 930 617
 • Fax: 938 931 074
 • Email: a8031502@xtec.cat
 • Web: http://vilanova.escolateresiana.com
 • Horari: Educació infantil i primària: 9 a 13 i de 15 a 17 h.
  Servei d’acollida: de 8 a 9 h. (organitzat per l’AMPA).
  ESO: 1r i 2n, matins de 8 a 13:30 h. (excepte dimarts de 9 a 13:30 h.); tardes, de 15 a 17 h. (excepte els divendres que no hi ha classe). 3r i 4t. matins, de 8 a 13:30 h. (excepte dimecres de 8 a 14:30 h.); tardes, de 15 a 17 h. (excepte els dimecres i divendres que no hi ha classe).
  CF d'Activitats Comercials: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
  CF d'Activitats Comercials: 2n curs: de 8 a 13:30 h.
  CF de Gestió administrativa: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
  CF de Gestió administrativa: 2n curs: de 8 a 13:30 h.
  CF Educació Infantil: 1r curs: de 8 a 14:30 h.
  CF Educació Infantil: 2n curs: de 14:45 a 20 h. (excepte divendres que no hi ha classe)
 • Xarxes socials:
Centra els elements al mapa

 • Col·legi Santa Teresa de Jesús

  Col·legi Santa Teresa de Jesús