Consell Comarcal del Garraf

Institut Can Puig


Codi del centre: 08042056

Tipus d'ensenyament
ESO.
Modalitats de Batxillerat: Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials. 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM): Gestió Administrativa.

Línies
3 línies d'ESO i 3 línies de Batxillerat.

Aules específiques
Informàtica en totes les aules, 3 de tecnologia, 3 laboratoris, 1 de plàstica, 1 de música, gimnàs i pistes esportives.

 

.Idiomes

Anglès, alemany, castellà, català i francès.

Metodologia AICLE

Erasmus plus: Art & Reality


Activitats extraescolars

Viatges d'intercanvi amb Grècia, Alemanya i França.
Sortides culturals i de convivència dins de les diferents matèries i de l'acció tutorial.
Colònies bianuals
Activitats culturals i esportives totes les tardes.

Agermanament amb l'Escola Aasha ko Kiram de Nepal

Altres serveis
Menjador amb cuina pròpia, tots els dies
Revista alumnes: "Al peu de la lletra"
Taquilles individuals
Premis culturals "Sant Jordi"
Grup de música

Projecte educatiu
El projecte educatiu entén l'institut com a un espai de convivència i a l'alumne com una persona en creixement i maduració.

L'acció educativa del Centre posa l'èmfasi en:

- L'aprenentatge que afavoreix en l'alumne/a el pensament reflexiu

- L'acompanyament personalitzat de cada alumne/a

- La implicació dels pares en el procés educatiu i acadèmic dels seus fills

- L'educació en els valors de l’esforç, el respecte i l'autonomia personal

- La participació dels alumnes en la vida del centre

  

La Generalitat de Catalunya ha guardonat el centre dues vegades per la seva capacitat en fomentar l'esperit científic en el jovent: l'any 1996 amb el premi CIRIT i l'any 2015 amb el premi RECERCA JOVE.

 

Comunitat educativa
El funcionament de l'institut afavoreix la participació dels pares i mares i dels alumnes

La participació dels pares a les diferents reunions sobre el funcionament del centre i l'acompanyament dels seus fills és fonamental per a la seva maduració, educació i èxit acadèmic.

Descripció de l’oferta formativa:

 

Batxillerat Científic i Tecnològic
Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials
Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Títol Batxillerat
Durada: 2 cursos
Sortides professionals: Estudis universitaris. Cicles formatius de Grau Superior


CFGM Gestió Administrativa
Família professional: Administració
Condicions d’accés: Títol ESO
Titulació que s’obté: Tècnic en Gestió Administrativa
Durada: 2 cursos acadèmics (2.300 h.)
Places:30
Sortides professionals: Auxiliar administratiu en qualsevol empresa privada o en l’Administració pública.

 

PFI d'auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic per a alumnes amb necessitats educatives especials.

 

IFE d'auxiliar en cura d'animals i espais verds per a alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel.lectual lleu o moderada.


 • Municipi: Sant Pere de Ribes
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: C/Joan Maragall, s/n 08810 Sant Pere de Ribes
 • Telèfon: Tel: 93 896 14 05
 • Fax: Fax: 93 896 35 78
 • Email: a8042056@xtec.cat
 • Web: http://www.iescanpuig.com
 • Horari: De 8.15 a 14.45h
Centra els elements al mapa

 • Institut Can Puig

  Institut Can Puig

 • Consell Comarcal del Garraf
 • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
 • 08800 Vilanova i la Geltrú
 • T 93 810 04 00
 • F 93 810 00 55