Consell Comarcal del Garraf

Llar d'Infants El Gavot


Codi del centre: 08048125

Tipus d'ensenyament
1r cicle d'Educació Infantil (0-3).

Línies
2 classes de 0 a 1 anys (lactants).
3 classes d' 1 a 2 anys (caminants).
4 classes de 2 a 3 anys (maternals).

Aules específiques 
1 de psicomotricitat i 1 de plàstica, amb un horari setmanal per a tots els grups i els tallers que s'organitzen.

Altres serveis
Menjador escolar: amb cuina pròpia.

Projecte educatiu
La llar d’infants El Gavot té com a funció bàsica la socialització i l'estimulació per al desenvolupament dels infants i pretén, si cal, col•laborar en les necessitats que les famílies puguin presentar. Per això afavorirem el desenvolupament global del nen i de la nena com a subjectes, entenent-los com a éssers íntegres en constant evolució.
Donat que l’afectivitat dóna suport i forma a tot funcionament humà, propiciarem una vida emocional positiva i de relacions afectives, sanes i equilibrades amb l’adult i els companys i companyes.
Ens definim com a escola pública, catalana, integradora, aconfessional i treballem l’educació per a la igualtat. Celebrem totes les festes tradicionals amb la col.laboració i participació de les famílies. També organitzem xerrades informatives.


 • Municipi: Vilanova i la Geltrú
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: C/Canàries, 1-3 08800 Vilanova i la Geltrú
 • Telèfon: Tel : 938 153 012
 • Email: a8048125@xtec.cat
 • Horari: De 9 a 17 h.
  Servei d'acollida de 7:45 a 9h, organitzat per l'AMPA

 • llar d'infants el gavot

  llar d'infants el gavot

 • Consell Comarcal del Garraf
 • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
 • 08800 Vilanova i la Geltrú
 • T 93 810 04 00
 • F 93 810 00 55