Consell Comarcal del Garraf

Llar d'Infants Municipal El Cargol


Codi del centre: 08060046

 

 

Tipus d'ensenyament
Educació Infantil 0.3

Línies
De 0 a 1 anys, 1 línea (per a 8 lactants)
De 1 a 2 anys, 2 línies (per a 13 infants per al grup de caminants) 
De 2 a 3 anys, 2 línies (per a 20 infants per grup de maternal)

 

*La quantiat d'aules de cada línia pot variar d'acord a la demanda de places.

*Possibilitat d'obrir grups mixtes.


Altres serveis
servei de menjador de 13 a 15h.  

Menjador amb cuina pròpia.

Permanència de 7.45h a 9h 

AMPA

 

Projecte educatiu

La nostra proposta de projecte educatiu no parteix d'una única línia pedagògica, optem per l'equilibri i la complementarietat de mètodes diferents seguint una línia coherent i coordinada que respecti els principis de l'escola activa i oberta. També optem per una visió educativa global, pluralista, integradora i vinculada al territori (festes tradicionals i populars, projectes amb les escoles i entitats del poble).

El Català és la llengua vehicular de l'escola, tot i que facilitem la integració de les famílies nouvingudes.

La base que fonamenta la nostra actuació és el respecte per l'infant com a protagonista del seu propi aprenentatge, la participació de les famílies al centre, establint vincles de relació i comunicació diaris, i el treball en equip.

 

Així, apostem per una escola oberta a les famílies, on els pares i mares se sentin informats per poder intervenir de forma activa; sentint que formen part d'un projecte; se sentin vinculats a uns valors socials i valorats en la seva presa de decisions. La presència de les famílies al dia a dia de la llar d'infants és un important element de reforç educatiu que ens ajuda a donar seguretat als infants i ens permet normalitzar la seves relacions amb els altres adults fent fugir temors i possibilitant situacions noves de comunicació. Intentem que les famílies, sempre que vulguin, puguin compartir amb nosaltres activitats i temps, i que gaudeixin al màxim amb el seu fill/a aquesta etapa de la seva vida.

 

El nostre projecte educatiu està basat en el desenvolupament global de les capacitats motrius, sensorials, cognitives i socials mitjançant el treball de rutines i activitats vivencials, i sempre a partir del joc. Els espais estan organitzats atenent a les necessitats autèntiques d'aquests. D'aquesta manera són els infants protagonistes del seu aprenentatge tenint la possibilitat d'escollir i d'opinar entre les diferents propostes que se li presenten al dia a dia. Les mestres tenen un paper d'observadores i acompanyants per anar atenent a les diferents respostes i demandes dels nens/es per a poder anar ajustant i adaptant els espais als seus interessos per tal que els infants disposin d'un ambient acollidor, càlid i segur.

 

Entenem el menjador com a un espai pedagògic, respectant els processos i ritmes dels infants. Tenim cuina pròpia i seguim un receptari variat i adequat a les estacions de l'any que va introduint receptes de la tradició catalana.


 • Municipi: Sant Pere de Ribes
 • Tipus de centre: Públic
 • Adreça: Ctra. dels Cards, s/n 08810 San Pere de Ribes
 • Telèfon: Tel: 938 963 870
 • Email: escolabressolelcargol@gmail.com
 • Horari: Lectiu de 9 a 13h i de 15 a 17h.
  Servei d'acollida de 7.45h a 9h.

 • Llar d'Infants El Cargol

  Llar d'Infants El Cargol

 • Consell Comarcal del Garraf
 • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
 • 08800 Vilanova i la Geltrú
 • T 93 810 04 00
 • F 93 810 00 55