Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Convocatòria del Ple extraordinari del 22 de febrer de 2017


 

 

Presidència
1. Ratificació per part del ple de la convocatòria de la sessió extraordinària urgent del plenari de 22 de febrer de 2017 a les 19h.


Àrea d’Ordenació Territorial i Habitage
2.Proposta d’acceptació provisionalment de la subvenció en el marc d’operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO Feder 2014 - 2020 Eix prioritari 4 i 6 per a l’operació “Garraf: camins, patrimoni i natura”.


Data publicació:17 de febrer de 2017