Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Jornada sobre protecció d'incendis forestals

Per fomentar i incrementar franges de protecció contra incendis forestals i per presentar la campanya “Si arriba el foc, estàs preparat?”


20 d'abril de 2018 

El Consell Comarcal del Garraf considera de la màxima importància la preservació i millora del medi natural de la comarca, des del punt de vista de garantir la qualitat de vida tant dels ciutadans del present com dels de les generacions futures.


En aquest sentit s’organitza aquesta jornada específica per fomentar i incrementar franges de protecció contra incendis forestals i per presentar la campanya “Si arriba el foc, estàs preparat?”


Es tracta d’una campanya que té com a objectiu principal conscienciar la ciutadania i els ajuntaments del risc que suposa tenir edificacions o nuclis de població al costat de zones forestals en cas d’incendis, i de les mesures d’autoprotecció que es poden dur a terme per minimitzar al màxim els efectes negatius d’aquest risc.

 

Programa: 

 

11 h Obertura a càrrec del Sr. Lluís Giralt, conseller delegat de medi ambient, agricultura i desenvolupament territorial del Consell Comarcal del Garraf.

 

11:10 h Presentació de la memòria anual 2017 de la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal Penedès - Garraf, a càrrec del Sr. Xavier Xortó, representant de la Federació.

 

11:50 h Presentació del “Protocol de Cooperació Municipal per Emergència de Foc” de la Mancomunitat Penedès-Garraf, a càrrec de la Il·lma. Sra. Rosa Huguet, presidenta de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

 

12:15 h Presentació de l’efecte de la pastura dels cavalls en llibertat que hi ha al Parc del Garraf, a càrrec del Sr. Santi Llacuna, director del Parc del Garraf i Parc d’Olèrdola


12:30 h Presentació de la campanya “Si arriba el foc, estàs preparat?” per fomentar i incrementar franges de protecció contra incendis forestals, a càrrec del Sr. Josep Pena, director dels serveis territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació de la Generalitat de Catalunya.


13:30 Cloenda a càrrec del Sr. Lluís Giralt, conseller delegat de medi ambient, agricultura i desenvolupament territorial.


  • Jornada sobre prevenció d'Incendis

    Jornada sobre prevenció d'Incendis

Documentació adjunta

Enllaços relacionats