Consell Comarcal del Garraf

El Servei Comarcal de Joventut visita els casals de lleure del Garraf

Durant les visites als casals es comprova el compliment de la normativa per a les activitats en què participen menors d'edat.


27 de juliol de 2018El Servei de Joventut del Consell Comarcal del Garraf ha realitzat, com cada estiu, el seguiment a les activitats d'educació en el lleure en què participen menors de 18 anys. En total, s'han visitat 15 casals d'estiu de la comarca: 3 a Cubelles, 2 a Sitges, 5 a Sant Pere de Ribes i 5 a Vilanova i la Geltrú.

 

Durant les visites es comprova que aquests espais compleixen la normativa (Decret 267/2016) referent a les ràtios entre infants i persones a càrrec de la seva cura, titulacions dels monitors i monitores d'educació en el lleure, assegurances de l'activitat, documentació sanitària i d'autorització de les famílies, entre d'altres.

 

Així mateix, es comprova que totes les persones majors d'edat posseeixin el certificat negatiu del registre central de delinqüents sexuals i que l'activitat estigui notificada a la Direcció General de Joventut.

 

El resultat de les visites ha estat satisfactori en la gran majoria de casos. Només s’han hagut de fer algunes recomanacions a un dels casals, que ja ha fet els canvis demanats.

 

El Consell Comarcal del Garraf té competències delegades en aquesta matèria des de  1.994, a través de diferents convenis amb la Generalitat de Catalunya. Aquestes competències impliquen informar i assessorar les entitats i empreses de la comarca, fer les visites de comprovació i seguiment de les activitats que es desenvolupen al Garraf, tramitar els documents derivats i col·laborar, si cal, amb la Direcció General de Joventut o directament amb Protecció Civil i el CECAT en la gestió d'emergències i incidències rellevants que es produeixin durant la realització de les activitats. 


  • Casals

    Casals

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55