Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Noves sessions de participació per a la redacció de la Carta dels Paisatges

Durant aquestes sessions es va validar la diagnosi i es van debatre els objectius de qualitat paisatgística de la Carta en relació als diversos àmbits


10 d'abril de 2017Dijous passat es van celebrar dues noves sessions de participació de la redacció de la Carta dels Paisatges de la comarca. Durant aquestes sessions es va validar la diagnosi, realitzada a partir dels àmbits físics, de la presència de vegetació, l’activitat humana, així com dels espais protegits per normativa. D’aquesta diagnosi s’ha conclòs la distribució del territori en 9 àmbits de paisatge. Si bé inicialment es van proposar 8 àmbits, després de les primeres sessions de participació, es va incorporar l’àmbit del litoral i del mar del Garraf.

 

També es van debatre els objectius de qualitat paisatgística. En total la Carta disposarà de 36 objectius en relació als diversos àmbits de paisatge finalment decidits. Aquests objectius es van integrant i donen resposta al territori d’acord amb els objectius més generals del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana per a les unitats definides. Conjuntament als objectius de qualitat, s’han identificat uns elements de paisatge específic de la comarca sobre els quals cal fer actuacions específiques: la màquia, les infraestructures, la vinya, les pedreres, els polígons industrials, els camins ramaders o el camí de ronda a la línia litoral.

 

A la primera sessió, realitzada al matí, representants tècnics dels municipis van debatre els objectius que acaben d’estructurar les propostes de millora de cada àmbit de paisatge, fent aportacions i millores. Durant la tarda, diversos agents de la comarca van acabar de validar els objectius.

 

Paral·lelament es va fer la primera reunió de la comissió de seguiment de la Carta amb participació del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Observatori del Paisatge, l’equip redactor i el Consell Comarcal del Garraf.

 

Ara s’obrirà la darrera fase dels treballs, que és el recull d’aquelles iniciatives i accions que es duen a terme per part d’actors públics i privats en relació al paisatge de la comarca.


  • Sessió de treball

    Sessió de treball