Consell Comarcal

La gent gran manifesta la seva preocupació per la situació de la sanitat a la comarca

Les llargues llistes d’espera, la limitació de quiròfans i la manca de farmàcia nocturna a Sitges són algunes de les principals preocupacions


22 d'abril de 2016Les llargues llistes d’espera, la limitació de quiròfans, la manca de farmàcia nocturna a Sitges i el preu del pàrquing de l’hospital Sant Camil, són algunes de les principals preocupacions de la gent gran de la comarca, que es van posar de manifest dimecres passat, durant la Jornada “Radiografia de la Sanitat al Garraf”, organitzada conjuntament pel Consell Comarcal del Garraf i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

 

La jornada responia a la iniciativa del Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf de crear un espai de debat i reflexió sobre l’estat de la sanitat a la comarca, per tal de trobar solucions a les problemàtiques més urgents. Juan Luis Ruiz, Conseller Delegat de Gent Gran, va agrair especialment la “feina constant i permanent del consell consultiu, de reivindicar de temes que preocupen i afecten no només al col·lectiu de la gent gran, sinó a tota la comarca” i va afirmar que “una jornada com a aquesta posa en valor el treball conjunt de reivindicació que fem des del territori en un tema tant important com és la situació sanitària a la nostra comarca”.

 

El conseller va recordar que “des del Consell Consultiu de la Gent Gran s’ha parlat també de temes relacionats amb la dependència, el transport públic, els serveis socials i moltes altres qüestions, que han exigit i han estat motiu d’un posicionament per part d’alcaldes i alcaldesses, en el Consell d’Alcaldies i, fins i tot, algunes d’aquestes qüestions han estat després portades i reivindicades a les conselleries pertinents”.

 

Blanca Albà, regidora de gent gran de Vilanova i la Geltrú, va remarcar “aquesta jornada la va demanar el col·lectiu de la gent gran” i va afirmar “és una bona dinàmica debatre els temes que realment interessen i preocupen”.

 

Manuela Flores, directora de la Plataforma de Serveis a les Persones, va iniciar la seva ponència explicant que “enguany el 44% de la població és major de 60 anys, hi ha una mitjana d’edat de 55 anys i l’esperança de vida és de 81 anys”, tres dades que considera positives “perquè és un èxit per la medicina i per la societat que la gent arribi a viure més anys”, però que també impliquen que “la malaltia es presenta i acompanya durant més temps a tota la nostra vida i això comporta una problemàtica que és la demanda creixent de recursos”.

 

En aquest sentit, Flores va afirmar que “en 10 anys les malalties cròniques constituiran la primera causa de discapacitat en el món i la major part de despesa sanitària anirà segurament cap a l’atenció de la cronicitat”. També va comentar que malalties com l’artritis, l’artrosi, la diabetis, l’EPOC, l’infart, la depressió o l’ictus generaran situacions de discapacitat, i “això en una població envellida, és un problema a resoldre”.

 

La directora de la Plataforma de Serveis a les Persones va fer un repàs dels serveis que l’administració posa a disposició de la ciutadania del Garraf i va comentar que l’accent s’ha de posar “en promoure la salut i prevenir la malaltia”. Va mencionar com a punts claus en la millora de l’assistència “respectar la llibertat i autonomia de les persones i fer un ús eficient dels serveis, tenint en compte que els recursos són limitats i s’han de coordinar els esforços perquè aquests recursos siguin equitatius per tota la població”.

 

Per la seva banda, Josep Lluís Ibañez, gerent del Consorci Sanitari del Garraf, va fer una radiografia de l’estat de la sanitat a la comarca, va explicar que durant aquests anys de la crisi “s’ha intentat mantenir aquelles coses fonamentals com la qualitat assistencial i de nivell hospitalari, però han quedat temes per solucionar com la llista d’espera”. En relació a aquest tema, va explicar que “la mitjana de llista d’espera normal és de sis mesos, però hi ha gent que supera els tres mesos, i hi ha gent que supera l’any”. Va comentar que “en aquest moment s’està a l’espera del pla de xoc, perquè aquest tema es pugui solucionar”.

 

També va exposar que a la comarca hi ha un total de cinc quiròfans, i aquest “és un handicap, perquè en casos d'urgències, es desmunta tota la programació”. D’altra banda, va destacar la  qualitat dels professionals com una de les coses més importants i va afirmar que “tenim l’obligació d’augmentar l'eficiència: donar màxima qualitat amb els recursos que tenim”.

 

Pere Fernández, representant del Consell Consultiu de la Gent Gran va explicar que les principals preocupacions de la gent gran estan relacionades amb les llistes d’espera, la manca de farmàcies de guàrdia a Sitges, el preu del pàrquing dels Camils i els problemes de mobilitat per traslladar-se als hospitals en transport públic.

 

Fernández va afirmar que “són un drama per la gent gran les llistes d’espera, el dolor quan hi ha una pròtesi avançada i els mals d’estómac”, també va dir que s’ha intentat trasllat tot això a d’altres instàncies, con el consell consultiu de la Gent Gran de Catalunya i “esperem que ens puguin donar resposta”.

 

Jordi Canela del col·lectiu Iaioflautes Garraf va explicar que des de juliol de 2013 fan accions a la comarca per reivindicar temes de caire social i va comentar que en aquest moment estan fent una campanya de recollida de signatures per a enviar al Síndic de Greuges al qual demanen “una sanitat pública, de qualitat, universal, gratuïta i que no hi hagi retallades ni llistes d’espera”. Mercè Casadellà, per la seva part, va mencionar les propostes d’aquest col·lectiu, per millorar la qualitat de la sanitat de la comarca: Posar caps d’urgència els caps de setmana per resoldre les urgències hospitalàries i el problema de les farmàcies, ampliar el servei de transport públic per arribar als hospitals en horari nocturn, ampliar progressivament els serveis que s’han retallat: quiròfans, especialistes i llits hospitalàries, evitar les privatitzacions i optimitzar recursos. Va afirmar que “a nosaltres ens agradaria que d’aquesta jornada sortís un llista de coses que es puguin posar en marxa, amb la màxima implicació dels partits polítics”.

 

Finalment, es va fer un torn de preguntes i debat amb els assistents. Les conclusions d’aquesta jornada, coordinada per Marta Marfany i Joaquim Millan, es traslladaran al Ple del Consell Comarcal del Garraf i al Consell d'Alcaldies. 


 • Jornada La Sanitat al Garraf

  Jornada La Sanitat al Garraf

 • Jornada La Sanitat al Garraf

  Jornada La Sanitat al Garraf

 • Jornada La Sanitat al Garraf

  Jornada La Sanitat al Garraf

 • Jornada La Sanitat al Garraf

  Jornada La Sanitat al Garraf

Documentació adjunta

Enllaços relacionats