Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Davant la Covid-19, el Consell Comarcal del Garraf centra l’atenció en les famílies més vulnerables

Durant la pandèmia s’han incrementat les necessitats socials i les dificultats per a fer front a les despeses de l’habitatge


31 de juliol de 2020 

Davant la crisi social i econòmica originada per la pandèmia de la Covid-19, el Consell Comarcal del Garraf ha prioritzat l’atenció de les necessitats més urgents de les famílies de la comarca.

 

Segons la presidenta de l’ens comarcal, Abigail Garrido, “l’impacte de la pandèmia ha estat ràpid en la ciutadania i, per tant, hem hagut de reaccionar ràpid també des de totes les administracions, per poder travar estratègies conjuntes per a afrontar aquesta situació. En aquest cas, des del Consell Comarcal del Garraf i els ajuntaments hem adreçat tota la nostra força, energia i accions en poder acompanyar les persones que pitjor ho estaven passant: els infants, i tot el que acompanya la seva vulnerabilitat alimentària; els serveis socials, des del punt de vista de l’acompanyament en tots els moments i dificultats que aquestes famílies estan passant, i també de la situació habitacional que se’n deriva”.

 

En aquest sentit, s’ha donat prelació a la prestació dels serveis socials d’atenció primària, l’acompanyament a la gent gran i a les persones amb dependència, l’atenció a dones en situació de violència masclista, a infants i adolescents en risc, a famílies en situació de vulnerabilitat alimentària i a famílies amb dificultats per al pagament de les despeses de l’habitatge, entre d’altres.

 

Aquests serveis  han estat abordats i treballats conjuntament amb els ajuntaments de la comarca del Garraf, i de manera especial amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella, plantejant la transició i sortida de la crisi de manera inclusiva. Així, el Consell Comarcal del Garraf ha actuat en el marc d’aquesta crisi d'acord amb les prioritats compartides amb els ajuntaments, i tenint en compte s’han sumat vàries crisis: 

 • Crisi sanitària i pressió caps als hospitals del Garraf i Penedès, i la globalitat del sistema català de salut.
 • Crisi en l’àmbit de la residències de persones grans del territori.
 • Augment de les situacions de vulnerabilitat, pressió als serveis d’atenció primària dels ajuntaments i increment de la demanda d'aliments als municipis de la comarca, amb nous perfils i nous col·lectius amb necessitats, entre els més afectats.
 • Impacte en l’economia familiar, en una comarca estretament lligada al sector econòmic del turisme, la restauració i el comerç.

Situació econòmica de la comarca per la crisi de la Covid-19

 

El Garraf ha estat una de les comarques més afectades de Catalunya per la crisi de la Covid-19, tant des del punt de vista de pèrdua de llocs de treball, com per l’impacte sobre el teixit empresarial.

 

Garrido destaca que “pràcticament la meitat de la població de la comarca del Garraf està afectada per algun tipus de regulació del treball, però si parlem de les empreses, pràcticament el 45% de les empreses de la comarca ha hagut de fer regulació”.

 

D’acord amb l’informe “Crisi Covid19 - Situació al Garraf” de NODE Garraf encarregat a l'empresa Activa Prospect, del 22 de març a l’1 de maig s’han comptabilitzat 1.940 Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTOs) a la comarca, que afecten 10.240 persones, xifra que representa un impacte del 44,42% dels treballadors i treballadores, tenint com referència la xifra d'altes a la seguretat social del desembre passat. Per sectors, el 86% dels ERTOs correspon al sector serveis; el 8,51% a la construcció; el 4,64% a la indústria i l’1,03% a l’agricultura.

 

Aquest informe destaca també el creixement de l’atur a la comarca: la taxa registral al Garraf, durant el mes d’abril, se situa en el 14,89%, que suposa un augment d’1,71 punts percentuals respecte del mes anterior. El nombre de persones aturades el mes d’abril al Garraf és de 9.912, que representa un augment de l’11,40% respecte el mes anterior i un 22,42% respecte el mateix mes de l’any anterior. Del total per persones aturades, 4.385 són homes (44%) i 5.527 són dones (56%). Per sectors, el 77,29 % d’atur correspon al sector serveis, mentre la indústria registra un 9,10% i la construcció un 8,3%.

 

Segons les dades d’aquesta darrera setmana, aportades per l’Observatori de la Mancomunitat Penedès Garraf, l’atur registrat al Garraf és de 10.124 persones a finals del mes de juny. Aquesta xifra representa un descens del -0,90% (92 persones menys que el mes anterior). El juny és un mes típicament de descens de l’atur coincidint amb l’inici de la temporada turística. Aquesta baixada, però, està lluny del descens de l’any passat d’un -4,8%. En termes interanuals, la xifra de població en situació d’atur s’incrementa considerablement (33,14% - 2.520 persones aturades més), situant-se a nivells d’abril del 2016.

 

Per col·lectius, l’atur es redueix intermensualment entre els homes en un -3,8%, mentre que en les dones s’incrementa en un 1,4%. Per edat, l’atur augmenta amb força entre persones de 25 i 34 anys (+68%), entre joves menors de 25 anys (+40%) i entre persones de 45 i 54 anys (30%). Pel que fa als sectors econòmics, l’atur augmenta en l’agricultura en un 8% i en el grup de persones sense ocupació anterior en un 4%. D’altra banda, els sectors de la indústria, la construcció i els serveis disminueixen el nombre de persones aturades en un 5%, 4% i 1%, respectivament. El mes de juny tanca amb 24.514 demandants d’ocupació, un 3,9% més que el mes de maig (917 demandants més).

 

“Per revertir aquesta situació -ressalta la presidenta del Consell Comarcal del Garraf- des del Pacte per a l’Ocupació hem canviat prioritats que teníem, les hem posat en la línia adequada a la situació i a les conseqüències d’aquesta crisi, i estem treballant plegats ja en propostes concretes per poder donar suport a les persones del nostre territori”.

 

Suport a persones amb necessitats socials

 

Els serveis socials d’atenció primària i d’atenció a persones amb dependència dels municipis de Cubelles, Canyelles i Olivella, i els serveis especialitzats, l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA i SIFE Garraf), el Servei d’Informació i Atenció a la dona (SIAD Garraf), el Servei d’atenció integral a persones LGTBI (SAI Garraf), el Servei de primera acollida a persones nouvingudes i el Servei socioeducatiu (SIS), han centrat la seva prioritat en poder atendre les diferents demandes de la ciutadania, tant a nivell emocional com de necessitats bàsiques.

 

Segons la consellera de serveis socials, Mònica Gallardo, “hem posat una especial atenció a tot el que és l’àmbit social i això vol dir que tots els programes que depenen del consell comarcal han estat actius des de l’inici del període d’alarma de la crisi de la covid-19.

 

Durant l’estat d’alarma, els serveis socials d’atenció primària de Canyelles, Cubelles i Olivella han mantingut l’atenció presencial, sempre que ha estat possible. S’ha plantejat un sistema de treball centrat a garantir els serveis públics de qualitat, posant de relleu la necessitat d’adaptar-se a la situació viscuda, i reforçant els equips humans al servei de les persones més necessitades.

 

Igualment, s’ha reforçat significativament l’atenció telefònica, amb una mitja de 20 o 25 trucades diàries. Durant aquest període, al servei de primera acollida s’han atès telefònicament 2.582 persones, que han demanat informació i orientació sobre diverses situacions relacionades amb la pandèmia: 1.800 a Cubelles, 372 a Canyelles i 410 a Olivella.

 

Així mateix, s’han realitzat trucades a les famílies més vulnerables. Des de març fins l’actualitat, s’han atès telefònicament 1.935 persones, que eren ja ateses als serveis socials: 1.138 persones a Cubelles (693 dones i 445 homes), 383 a Olivella (191 dones i 192 homes), i 414 a Canyelles, (236 dones i 178 homes). Aquestes xifres representen un augment del 33% en relació al període de gener a març, en què es van atendre 1.282 persones. Aquestes dades demostren que la vulnerabilitat continua afectant especialment les dones, ja que representen el 57% de les persones ateses conjuntament als tres municipis.

 

Altres dades destacades són els ajuts d’emergència donats: s’han atès a 515 persones per alimentació: 361 persones a Cubelles (103 menors), 103 a Olivella (41 menors) i 51 a Canyelles (26 menors). En el període de gener a març, per ajuts d’alimentació es van atendre 90 persones a Cubelles, 25 persones a Canyelles i 72 a Olivella. Així, durant la pandèmia hi ha hagut un augment de sol·licituds d’ajuts d’alimentació del 75% a Cubelles, del 30% a Olivella i del 51% a Canyelles. D’altra banda, durant el confinament s’han atès 396 demandes als tres municipis d’altres sol·licituds d’ajuts específics per a l’habitatge, subministraments, roba, etc.

 

Igualment, durant aquest període s’ha garantit el Servei d’Atenció al Domicili (SAD Social) de forma presencial per a persones grans sense família, que requereixen suport en la preparació d’àpats, medicació, higiene personal, etc. També s’ha donat atenció telefònica diària a les persones que no han necessitat atenció presencial. L’equip de treballadores familiars s’ha organitzat amb diferents torns per oferir adequadament els serveis presencials i telefònics.

 

En relació al Servei d’atenció a persones amb dependència actualment hi ha 663 persones en seguiment als tres municipis: 492 a Cubelles, 97 a Canyelles i 74 a Olivella. D’altra banda, el Departament d’Afers Socials i Famílies, ha valorat el grau de dependència de 150 persones més, 100 de Cubelles, 30 de Canyelles i 20 de Olivella, que requereixen la realització o modificació del Pla Individual d’Atenció (PIA). 

 

Pel que fa al Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD), durant l’estat d’alarma, s’ha fet un treball d’acompanyament i contenció molt acurat a través de vídeo conferències i trucades a totes les dones en situació de violència masclista que estaven seguiment. Així mateix, s’han atès telefònicament les demandes que han sorgit de dones que s’han apropat al servei per primera vegada. En total, des del SIAD s’han atès telefònicament 77 dones, 42 de les quals ja estaven seguiment, 27 de Cubelles, 8 de Canyelles i 7 d’Olivella.

 

D’altra banda, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) i el Servei d’Acolliment en Família Extensa (SIFE) han fet un treball de contenció i acompanyament telefònic a infants, joves i famílies molt vulnerables, en situació d’alt risc greu i/o desemparament, i a famílies que tenen acollits menors en situació d’alt risc. A partir d’aquest treball s’ha pogut constatar que el confinament ha agreujat les dificultats de relació entre famílies i adolescents, que ja eren difícils abans de l’estat d’alarma. Actualment aquests equips treballen en 220 casos.

 

El Servei Socioeducatiu (SIS) de Cubelles, Canyelles i Olivella, el Servei de primera acollida per a persones nouvingudes, el Servei de suport a joves migrats sols de Cubelles, i el Servei d’Atenció Integral (SAI Garraf) també han fet seguiment a través de trucades i missatges a les persones usuàries i, en alguns casos, han iniciat processos d’acompanyament i contenció davant la situació sobrevinguda.

 

Situació actual i previsions

 

La crisi sanitària per la Covid-19 ha generat una crisi social i econòmica que ja es veu reflectida als serveis socials de la comarca. En aquest sentit, els ajuntaments i el Consell Comarcal del Garraf han analitzat la situació de cada municipi d'acord amb les dades d'augment de demandes, i han reforçat els equips durant les vacances d’estiu, per tal que els serveis de primera acollida i d’atenció primària no es quedin sense atenció i recursos tècnics i humans.

 

Així mateix, s’està treballant amb la Diputació de Barcelona per a reforçar a partir del mes de setembre l’equip de professionals dels serveis d’atenció a persones amb dependència.

 

Igualment, aquesta darrera setmana el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha tramès al consell comarcal una proposta de suport per abordar les conseqüències de la Covid-19, amb un increment de recursos econòmics que permetran augmentar l’horari d’atenció domiciliària per a persones grans i persones amb dependència.

 

D’altra banda, s’ha dotat de més eines telemàtiques el Servei d’Informació i Atenció a les Dones, amb aportacions de la Diputació de Barcelona i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

El Consell Comarcal del Garraf també està pendent de la proposta de contracte programa pels propers anys, que s'espera reculli l’impacte de la pandèmia a la comarca.

 

En aquest sentit, la consellera posa de relleu que “des del consell comarcal estem treballant i preveient tot el que pot passar a partir del mes de setembre, tenim la voluntat d’estar preparats per poder entomar aquestes necessitats de la ciutadania, i això es trasllada a actuacions concretes més enllà de la nostra capacitat, demanant recursos a les administracions superiors, al Govern de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, perquè puguin acompanyar-nos econòmicament i tècnicament en totes aquestes respostes que haurem de continuar donant”.

 

Suport a les famílies amb vulnerabilitat alimentària

 

L’inici de la pandèmia i el conseqüent confinament de la població ha ocasionat el tancament dels centres educatius, com a mesura de prevenció de contagis. Per tal de garantir, durant l’emergència sanitària, la continuïtat dels ajuts de menjador atorgats, el Consell Comarcal del Garraf ha coordinat amb els ajuntaments la distribució de les targetes moneder emeses per la Generalitat de Catalunya, a través dels Departaments d’Educació i de Treball, i Afers Socials i Famílies. S’han establert diversos mecanismes per a evitar desplaçaments i possibles contagis de la població en els primers moments de la pandèmia.

 

En total s’han distribuït 2.494 targetes moneder per cobrir els ajuts dels menors matriculats als centres educatius de la comarca. Les targetes s’han carregat amb 4 € per dia i per infant, amb import total de 272 €, que cobreix fins el dia 19 de juny, data de finalització del curs escolar.

 

Segons la consellera d’ensenyament, Gisela Vargas, “lamentem la decisió de no mantenir les targetes durant l’estiu perquè hauria suposat un plus als ajuts dels ajuntaments i del consell comarcal, haurien estat un extra en un moment social molt complicat per a les famílies”.

 

Tenint en compte la situació excepcional ocasionada per la crisi sanitària i l’increment de les necessitats d’alimentació, el Consell Comarcal del Garraf ha augmentat un 20% el pressupost de la Campanya de suport a infants amb vulnerabilitat alimentària, que forma part del programa de cooperació amb els municipis en situacions d’emergència, vulnerabilitat i necessitats d’atenció social, entre d’altres.

 

En aquest sentit, s’han atorgat subvencions directes als ajuntaments per un import total de 48.000 €, per tal de complementar els programes de suport dels ens locals a les famílies. La campanya s’ha treballat de forma coordinada i consensuada amb els ajuntaments del Garraf, a partir de criteris d’autonomia municipal per a l'organització d'instruments i ajudes, i segons l'encaix amb altres polítiques públiques per lluitar contra la vulnerabilitat a l'estiu, més enllà del curs escolar.

 

Els fons de la campanya provenen del pressupost del Consell Comarcal del Garraf aprovat per a aquest any i de la Diputació de Barcelona, i s’han distribuït amb criteris d’equilibri territorial de la següent manera: 21.360 € a Vilanova i la Geltrú, 11.040 € a Sant Pere de Ribes, 6.000 € a Sitges, 4.800 € a Cubelles, 2.400 € a Canyelles i 2.400 € a Olivella.

 

“La voluntat d’aquest consell comarcal -afirma la consellera- ha estat la de dialogar i consensuar les actuacions amb els ajuntaments i s’ha fet així des del primer moment, pel que fa a les targetes moneder, a la campanya de vulnerabilitat alimentària i a les beques menjador.

 

Convocatòria d’ajuts de menjador i desplaçament escolar 2020-2021

 

Des de l’1 de juny al 24 de juliol s’ha gestionat la convocatòria d’ajuts individuals de menjador, ajuts individuals de desplaçament i servei de transport escolar pel curs 2020-2021. Tenint en compte la situació d’alarma, s’han dissenyat nous mecanismes per atendre aquesta convocatòria, per facilitar la gestió a les famílies i, a la vegada, evitar desplaçaments a la seu del Consell Comarcal del Garraf o dels ajuntaments.

 

La convocatòria ha tingut dues modalitats: un primer període amb gestió telemàtica per a les famílies que ja havien presentat la sol·licitud durant el curs passat, i un altre període amb atenció presencial, adreçat a les famílies que presenten la sol·licitud per primera vegada, famílies que no disposen de DNI o NIE, i/o famílies sense competències digitals i/o possibilitats tecnològiques per fer el tràmit de forma telemàtica.

 

En el cas de la modalitat telemàtica, s’ha facilitat el tràmit a través d’un formulari publicat al web del Consell Comarcal del Garraf amb la possibilitat de realitzar-lo des d’un ordinador, una tauleta electrònica o un mòbil, amb connexió a internet. Pel que fa a la modalitat presencial, el tràmit dels ajuts s’ha gestionat amb cita prèvia a les Oficines d’Atenció Ciutadana dels municipis i a l’ens comarcal, per tal de mantenir les mesures de protecció davant la Covid-19 i d’evitar aglomeracions a les oficines. Amb la finalitat d’assessorar les famílies sobre el funcionament del tràmit, s’ha reforçat el servei d’atenció telefònica i telemàtica.

 

Durant els dos períodes s’ha rebut un total de 2.909 sol·licituds d’ajuts de menjador: 2.322 en la modalitat telemàtica, i 587 en la modalitat presencial. Aquesta xifra representa un increment del 20% en relació a les sol·licituds presentades en aquest mateix període per al curs 2019-2020.

 

Així mateix, durant la convocatòria d’enguany s’han presentat 181 sol·licituds d’ajuts de desplaçament escolar i 341 sol·licituds del servei de transport escolar. En total, s’han gestionat 3.431 sol·licituds en l’àmbit d’ensenyament.

 

Situació actual i previsions

 

S’estima que a finals del mes d’agost es pugui notificar a les famílies la resolució de les sol·licituds per al curs 2020-2021, a través d’un correu electrònic. Així mateix, les famílies que hagin de tramitar una reclamació ho podran fer del 7 al 25 de setembre, amb cita prèvia. Igualment, durant tot el curs escolar es podran atendre casos sobrevinguts de famílies amb variacions significatives en la seva situació sociofamiliar o econòmica, o alumnes amb nova matrícula a la comarca.

 

D'acord amb les dades sociolaborals, el Consell Comarcal del Garraf ha avisat al Departament d’Educació que caldrà tenir en compte el possible augment de demanda d’ajuts de menjador, en les previsions econòmiques del proper any.

 

“En aquest sentit -destaca la consellera- demanarem a la Generalitat que posi els recursos necessaris per a poder atendre totes aquestes peticions d’aquestes famílies de la comarca, perquè al final la prioritat d’aquest consell comarcal és estar al costat de les famílies i infants que han estat més colpejats per a aquesta crisi econòmica i social de la Covid-19”.

 

Suport a persones amb dificultats per fer front a les despeses de l’habitatge

 

Per atendre les persones amb dificultats per fer front a les despeses de l’habitatge, des del confinament s’ha reforçat l’atenció telefònica i telemàtica, amb l’ampliació d’horaris i l’habilitació de línies telefòniques i adreces de correu electrònic addicionals a les habituals. S’ha garantit així el suport a la ciutadania i als ajuntaments per la tramitació dels serveis de l’Oficina Comarcal d’Habitatge.

 

Durant aquest període s’han prioritzat els ajuts al lloguer per al col·lectiu de la gent gran (persones que durant l’any 2020 faran els 65 anys) amb convocatòries específiques: s’ha  gestionat una primera convocatòria d’ofici en base a les dades que constaven de persones que ja havien demanat l’ajut l’any 2019 i se’ls hi ha renovat automàticament, amb el seu consentiment; i també s’ha obert una nova convocatòria per noves sol·licituds de persones que se’n volguessin beneficiar, amb tràmit d’ofici i presencial, a partir del 8 de juny.

 

D’altra banda, en conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’han ofert nous ajuts de lloguer per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19: ajuts al pagament total i parcial de la renda de lloguer (amb o sense deute), per l’import de la quota de lloguer amb un topall de 900 € al mes per un període màxim de 6 mesos (d’abril a setembre) i ajuts a la cancel·lació total o parcial dels ajuts transitoris de finançament (amb o sense deute).

 

Igualment, s’han ofert subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020 per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d'exclusió social. Aquests ajuts, de fins a 200 € mensuals, s’han tramitat d’ofici, telemàticament o presencialment al Consell Comarcal del Garraf o als ajuntaments de Cubelles, Sant Pere de Ribes, Olivella i Sitges.

 

Així mateix, s’han gestionat telefònicament i telemàtica altres serveis que s’ofereixen: borsa de mediació, cèdules d’habitabilitat, servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge, prestacions econòmiques d’urgència especial i registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial.

 

En total s’han tramitat 1.394 ajuts: 139 sol·licituds d’ajut al lloguer per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la Covid-19; 162 ajuts al lloguer per a persones de 65 anys i més, i 1.093 ajuts al lloguer per a persones de fins a 64 anys.

De la mateixa manera, s’han atès 7.219 consultes: 2.729 telemàtiques, 3.953 telefòniques i 537 a través de whatsapp.

 

L’Oficina Comarcal d’Habitatge ha reprès l’atenció presencial des del passat 8 de juny, amb cita prèvia i amb mesures de protecció, tant a la seu del Consell Comarcal del Garraf, com a les Oficines d’Atenció Ciutadana de Ribes, Cubelles i Olivella. En el cas de l’OAC de Les Roquetes s’ha reprès l’atenció presencial des del 3 de juny.

 

Situació actual i previsions

 

L’allau de sol·licituds presentades per l’ajut per al pagament del lloguer per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19, obert per l’Agència de l’Habitatge, dona una idea de l’augment en les dificultats per a cobrir les despeses de l’habitatge. L’Agència ha decidit suspendre, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

 

Aquest fet ha provocat també un augment de sol·licituds de prestacions econòmiques d’especial urgència per pagar quotes de lloguer, ja que moltes de les persones afectades econòmicament per la pandèmia han sol·licitat una prestació urgent per pagar mesos puntuals la quota de lloguer.

 

Segons el conseller d’habitatge, Xavier Roig, “des el Consell Comarcal del Garraf van fer la petició a la Generalitat de Catalunya perquè s’ampliés la partida pressupostària per a aquest ajut, ja que estava previst tenir-la oberta fins a setembre”.

Pel que fa al Servei d’Intermediació pels Deutes de l’Habitatge, s’ha seguit assessorant i donant suport telefònic a les persones que ja n’eren usuàries i a noves sol·licituds. Referent a la Borsa d’Habitatge, s’ha informat i mediat entre les persones propietaris i llogateres dels contractes signats i vigents, diverses solucions per cobrir els pagaments, com la condonació parcial o total de les rendes de lloguer, la moratòria o la reducció de la renda indefinida.

 

Roig afirma que “la crisi sanitària, econòmica i social no ha fet més que ampliar les alarmes que ja teníem al territori sobre el problema del dret de l’accés a l’habitatge. Tenim clar que hem de seguir treballant per a arribar a solucions estructurals i en aquest sentit hi estem posant tots els esforços”.

 

 

Notícia al Canal Blau

 

 • Roda de premsa

  Roda de premsa

 • Roda de premsa

  Roda de premsa

 • Roda de premsa

  Roda de premsa

 • Roda de premsa

  Roda de premsa

 • Roda de premsa

  Roda de premsa

 • Roda de premsa

  Roda de premsa

 • Roda de premsa

  Roda de premsa

 • Roda de premsa

  Roda de premsa

Enllaços relacionats