Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Convocatòria per contractar temporalment dues persones tècniques d'ocupació. PROCÉS FINALITZAT

22 de gener de 2020Convocatòria d'un procediment per a la provisió de dos llocs de treball temporals de tècnic/a d’ocupació del Consell Comarcal del Garraf, en règim de personal laboral temporal.

 

Les persones interessades i que compleixin amb els requisits establerts en l’oferta, hauran d’enviar la documentació segons es detalla a l’apartat 6 de la oferta a l’adreça de correu electrònic serveisgenerals@ccgarraf.cat.

 

La data màxima de recepció de correus electrònics serà el dia 31 de gener de 2020.

 

L'entrevista i les proves si s'escauen, s'efectuaran el dia 5 de febrer a partir de les 9h.

 

Podeu descarregar l’anunci de la convocatòria fent clic aquí