Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ofideute - Petició d’assessorament sobre el deute hipotecari


Ofideute és un servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que es troben, per aquesta causa, en risc de perdre el seu habitatge principal.

 

Objectius:

 

Informar les famílies sobre les conseqüències dels impagaments de les quotes hipotecàries i les responsabilitats davant d’un possible inici de procediment judicial d’execució hipotecària.

 

Intercedir per la família amb dificultats de pagament davant l’entitat financera creditora per tal de renegociar un nou acord pel retorn del préstec hipotecari que faci viable el pagament i li permeti seguir residint en l’habitatge, o la resolució no onerosa del contracte.

 

A qui va dirigit?

  • A les famílies hipotecades propietàries d’un únic habitatge que l’utilitzen com a habitatge principal.
  • A les persones avalistes de préstecs amb garantia hipotecària que, per motiu impagament, estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
  • No cal haver desatès quotes del préstec hipotecari de l’habitatge principal per sol·licitar l’assessorament. Hi pot haver la previsió de no poder atendre-les.
  • Cal haver negociat prèviament amb l’entitat financera.