Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Prestacions econòmiques d'especial urgència per a l'habitatge


Són prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge.

 

La finalitat de les prestacions és possibilitar la permanència en l’habitatge de persones i famílies, per prevenir l’exclusió social que pot suposar la pèrdua de l’habitatge que constitueix la residència habitual i permanent.

 

A qui va dirigit

  • A persones físiques residents a Catalunya, amb uns ingressos de la unitat de convivència que no superin els límits establerts a les bases de la convocatòria i que es trobin en risc d’exclusió social residencial per:  Deutes d’impagament de rendes de lloguer o quotes hipotecàries.
  • A persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

No poden accedir a aquestes prestacions les persones ocupants d’habitatges gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ni tampoc les que hagin rebut l’oferta per accedir a un habitatge del parc públic de lloguer i no l’hagin acceptada.