Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Joves en pràctiques


El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya convoca de manera anual el programa “Joves en pràctiques” per a que persones joves amb una titulació específica siguin contractades i prestin els seus serveis sota la modalitat contractual de pràctiques.

 

El Servei Comarcal de Joventut coordina aquest programa, que ofereix 6 mesos de contractació laboral en pràctiques a les dependències del Consell Comarcal del Garraf, en tasques pròpies de l’administració pública.  

 

A cada convocatòria s’especifica la titulació requerida i el procés de selecció. Un cop la persona jove és contractada, resta sota la supervisió d’un tutor o tutora del consell comarcal, que s’encarrega de vetllar per a l’aprofitament del període de pràctiques. Quan finalitza la contractació, cada jove obté un certificat de pràctiques que deixa constància del seva progressió i/o desenvolupament en el lloc de treball.

 

Adreçat a:

Persones joves de 16 a 29 anys, que compleixin els següents requisits:

  • inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • que acreditin la possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que les habilitin per a l'exercici professional, així com complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en pràctiques.

 

Calendari:

Les convocatòries es publicaran en aquest mateix web i a xarxes socials. 

 

Contacte:

638 611 291

referentjove@ccgarraf.cat

 


  • Joves en pràctiques

    Joves en pràctiques

  • Joves en pràctiques

    Joves en pràctiques

Enllaços relacionats