Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ajuts de menjador i desplaçament escolars


Competència delegada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat per subvencionar les famílies d’alumnes d’ensenyament obligatori que vulguin o necessitin fer ús del servei de menjador per motius socioeconòmics. El Consell Comarcal del Garraf aprova, cada any, les convocatòries per concedir ajuts de menjador (AIM) i de transport escolar (AIT). Cada convocatòria inclou les bases i la documentació requerida per la concessió dels ajuts.

 

- Ajut individual de menjador escolar (AIM): per a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil escolaritzats en centres educatius sufragats amb fons públics.


- Ajut individual de desplaçament (AIT): per a l’alumnat d’educació infantil (2n. Cicle), primària i secundària obligatòria matriculat en un centre proposat pel Departament d’Educació, quan no sigui possible l’establiment d’un servei de transport col·lectiu.

Pot sol·licitar el Servei de Transport escolar (TEC-OB / TEC-NOB) en aquest enllaç

 

Adreçat a:

Alumnat matriculat en centres educatius del Garraf sostinguts amb fons públics. Cal que les famílies interessades sol·licitin els ajuts cada curs escolar.

 

Preu:

La tramitació és gratuïta.

 

Calendari/Horari: 

 

CONVOCATÒRIA AJUTS CURS 2020-2021

 

S'estableixen dos períodes: 
 
De l’1 al 26 de juny
Modalitat telemàtica per a l'alumnat que ja va presentar sol·licitud en el curs 2019-2020.

- FORMULARI AJUT DE MENJADOR*
 
- FORMULARI AJUT DE TRANSPORT* 
 
* els formularis entraran en funcionament el dia 1/06/2020 a les 8 h. 
 

De l’1 al 24 de juliol
Modalitat presencial per a famílies que fan el tràmit per primera vegada, famílies amb passaport i famílies sense competències digitals.

Cal demanar cita prèvia a les OAC dels municipis. Les persones empadronades a Vilanova i la Geltrú han de demanar cita prèvia, a partir de 29/06, al Consell Comarcal del Garraf (enllaç)


 

Durant el curs només s’atendran les sol·licituds sobrevingudes per causa de:
- Nova matrícula.

- Situació sobrevinguda que requereixi l’atenció de serveis socials.

- Unitats familiars que la seva situació econòmica s’hagi vist greument afectada per causa de força major i degudament justificada.

  

Atenció telefònica:

93 810 04 11 - 93 810 04 02 - 93 810 04 00

 

Contacte: 

serveispersonals@ccgarraf.cat