Consell Comarcal

Pla Territorial parcial del Penedès

Descripció

La Llei23/2010, del 22 de juliol, de modificació dela Llei1/1995 i dela Llei23/1983 per a fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès, va incorporar la nova àrea funcional de planificació del Penedès, incloent les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia, excepte els municipis que manifestessin la seva exclusió. El Pla Territorial del Penedès el formula la Generalitatde Catalunya.

 

El Decret 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la llei 23/2010, de modificació de la Llei1/1995 i de la Llei23/1983, per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès preveu la creació d’un grup de treball de seguiment entre la Generalitat de Catalunya i l’administració local.

 

La sessió constitutiva del grup de treball de seguiment entre la Generalitat de Catalunya i l’administració local va realitzar-se el 25 de novembre de 2014 ala Masiad’en Cabanyes.

 

Paral·lelament, el 17 de desembre de 2015, el Ple del Consell Comarcal del Garraf va acordar la creació d’un grup de treball comarcal propi, amb representants del govern comarcal i dels grups polítics amb representació comarcal, representants d’entitats socials i econòmiques del Garraf i de tècnics, amb l’objectiu de fer seguiment dels treballs de redacció, fomentar el debat i recollir suggeriments i propostes.