Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Certificació d'eficiència energètica d'edificis


El 5 d’abril de 2013 el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”. Així mateix, el 13 d’abril de 2013 s'ha publicat al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis.


El Reial Decret fixa l'1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual serà obligatori disposar del certificat energètic per a edificis o vivendes que es venguin o es lloguin, i per a edificis públics de més de 500 m2.

L'ICAEN, organisme encarregat de gestionar la certificació d'eficiència energètica d'edificis a Catalunya, disposarà en breu del procediment mitjançant el qual es podrà obtenir l’etiqueta energètica d’aquells edificis existents que hagin realitzat la qualificació energètica amb qualsevol de les eines de certificació reconegudes.