Consell Comarcal

Sistema de resposta urgent per dones víctimes de violència masclista

Descripció

Servei transitori dissenyat per a donar suport i contenció, en situacions d’emergència, a dones que pateixen la violència i als seus fills i filles, durant un període de 15 díes.


Funcionament:

 

Hi ha un equip multidisciplinari gestionat des del Consell Comarcal, no s’inicia cap intervenció psicològica que comporti un període superior al temps d’estada de la dona. L’horari és de 24 hores. Pot activat aquest servei qualsevol professional de la xarxa del tema de maltractaments.


Ens locals participants: Ajuntaments de la Comarca del Garraf.


Servei adreçat a: Dones que han patit violència de gènere i els seus fills.


Enllaços relacionats