Consell Comarcal del Garraf

SIAD Garraf


 

El SIAD Garraf (Servei d’Informació i Atenció a la Dona) és un Servei d’àmbit comarcal adreçat a dones dels municipis de menys de 20.000 habitants (Cubelles, Canyelles i Olivella), així com a les persones, entitats i col·lectius que treballen per a la igualtat entre dones i homes.


El SIAD Garraf té com a finalitat donar resposta a les demandes d’informació i atenció de les dones, potenciar els seus processos d’autonomia  i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere.


Les actuacions del SIAD Garraf s’emmarquen dins el Pla de Polítiques de Dones del del Consell Comarcal del Garraf i estan vinculades als circuïts d’atenció local per a l’abordatge de la violència masclista.

 

Es desenvolupen a través de dos àmbits de treball:  

 

A qui s’adreça ?


A dones majors de 18 anys, entitats, municipis, associacions, professionals i col·lectius que treballin per la igualtat entre dones i homes.

 

Com accedir al servei ?

 

Per a accedir al servei cal posar-se en contacte amb els serveis socials bàsics dels municipis de Canyelles, Cubelles o Olivela o concertar una entrevista mitjançant trucada telefònica, via correu electrònic, o personalment al Consell Comarcal del Garraf:

 

Telèfon 93 810 04 10

Adreça electrònica: siad@ccgarraf.cat

Adreça: Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8. Vilanova i la Geltrú. 

 

 

Serveis d'atenció 24 hores

 

La Generalitat de Catalunya disposa d'un telèfon gratuït d'atenció a les dones víctimes de la violència masclista que funciona 24h al dia els 365 dies de l'any: 900 900 120.

 

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ofereix informació i asesorament jurídic en matèria de violència de gènere, a través del número 016. També es poden fer consultes per correu electrónic 016-online@msssi.es

 

 

On som?


Consell Comarcal del Garraf
Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 04 10
Fax. 93 810 00 55
a/e: siad@ccgarraf.cat


  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55