Consell Comarcal

SIAD Garraf

Descripció

El SIAD Garraf (Servei d’informació i Atenció a la Dona) és un Servei d’àmbit comarcal adreçat a dones dels municipis de menys de 20.000 habitants (Cubelles, Canyelles i Olivella), així com a les persones, entitats i col·lectius que treballen per a la igualtat entre dones i homes.


El SIAD té com a finalitat donar resposta a les demandes d’informació i atenció, potenciar els processos d’autonomia de les dones i contribuir a la superació de totes les situacions de desigualtat de gènere.


Les actuacions del SIAD Garraf s’emmarquen en el Pla d’Igualtat del Consell Comarcal del Garraf i estan vinculades als circuïts d’atenció local per a l’abordatge de la violència masclista.

 

Es desenvolupen a través de dos àmbits de treball:  

 

A qui s’adreça ?


A dones majors de 18 anys, entitats, municipis, associacions, professionals i col·lectius que treballin per la igualtat entre dones i homes.

 

Com accedir al servei ?

 

Per a accedir al servei cal posar-se en contacte amb els serveis socials bàsics dels municipis de Canyelles, Cubelles o Olivela o concertar una entrevista mitjançant trucada telefònica, via correu electrònic, o personalment al Consell Comarcal del Garraf: telèfon 938100410, adreça electrònica: siad@ccgarraf.cat

 

 

Serveis d'atenció 24 hores

 

La Generalitat de Catalunya disposa d'un telèfon gratuït, d'atenció a les dones víctimes de la violència masclista que funciona 24h al dia els 365 dies de l'any: 900 900 120.

 

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, ofereix informació i asesorament jurídic en matèria de violència de gènere, a través del número 016. També es poden fer consultes per correu electrónic 016-online@msssi.es

 

 


On som?


Consell Comarcal del Garraf
Plaça de Beatriu de Claramunt, 5-8
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938100410
Fax. 938100055
siad@ccgarraf.cat