Consell Comarcal

Desqualificació voluntària d'habitatges amb protecció oficial

Descripció

La persona propietària d’un habitatge de protecció oficial de promoció privada pot sol·licitar la seva desqualificació voluntària a l’Administració, si es compleixen una sèrie de requisits. En canvi, els habitatges de protecció oficial qualificats de promoció pública en cap cas es poden desqualificar.

 

La desqualificació d’un habitatge és una facultat discrecional de l’Administració.

 

A qui va dirigit?

 

A les persones propietàries d’un habitatge de protecció oficial de promoció privada.