Consell Comarcal

Servei d’informació, orientació i atenció psicològica

Descripció

El Servei d’informació, orientació i atenció psicològica té per objectiu fer un acompanyament en el procés de recuperació física i psíquica de persones que han estat víctimes de violència masclista, evitant que es reprodueixi el seu aïllament. Aquest és un servei especialitzat emmarcat dins l'àrea de serveis socials i, per tant, es desenvolupa en constant coordinació amb els equips d’atenció primària.

 

La principal funció del servei és una atenció individualitzada sobre les dones que han patit o poden patir una situació de risc social i/o violència en qualsevol de les seves modalitats, mitjançant la informació, l’orientació, l’assessorament i l’acompanyament en tot el seu procés personal.


Funcionament:

 

Els serveis socials d’atenció primària, seguint les funcions que tenen atribuïdes segons normativa legal, detecten els casos de violència i deriven a aquest servei específic l’atenció psicològica de la persona, que es atesa a la seu del Consell Comarcal del Garraf, els dimarts i dimecres de 9h a 14h i els dijous quinzenals de 9h a14h i de 15:30h a 19h.


Ens locals participants:

 

Ajuntaments menys de 20.000 habitants.


Servei adreçat a: Dones víctimes de violència masclist, residents a Canyelles, Cubelles i Olivella.


Enllaços relacionats