Consell Comarcal

Servei d'ajuda a domicili (SAD Municipal)

Descripció

El Servei d'ajuda a domicili (SAD) inclou un conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana.

 

Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social individual, familiar o convivencial per part de personal qualificat i preparat (treballador/es familiars). Aquesta intervenció l’accepta la persona beneficiaria voluntàriament a través del Pla d’atenció social individual.

 

Servei adreçat a: Persones o famílies amb mancances d’autonomia


Enllaços relacionats