Consell Comarcal del Garraf

Defensa forestal

El Consell Comarcal del Garraf ha signat un conveni de col•laboració amb la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès–Garraf, a través del qual dóna un suport econòmic anual per a la realització de les activitats de les ADF’s.


Les accions que realitzen les ADF’s són: la prevenció i lluita contra incendis forestals, elaboració de programes de vigilància d’incendis, promoció de campanyes de sensibilització i divulgació, execució de plans de prevenció, de xarxa de camins i punts d’aigua. També participen activament en l’extinció d’incendis forestals.


Funcionament:

A partir de la signatura del conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat que agrupa les agrupacions de defensa forestal al territori.


Servei adreçat a: Agrupacions de Defensa Forestal.
  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55
  • ccgarraf@ccgarraf.cat