Consell Comarcal

Defensa forestal

Descripció

El Consell Comarcal del Garraf ha signat un conveni de col•laboració amb la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès–Garraf, a través del qual dóna un suport econòmic anual per a la realització de les activitats de les ADF’s.


Les accions que realitzen les ADF’s són: la prevenció i lluita contra incendis forestals, elaboració de programes de vigilància d’incendis, promoció de campanyes de sensibilització i divulgació, execució de plans de prevenció, de xarxa de camins i punts d’aigua. També participen activament en l’extinció d’incendis forestals.


Funcionament:

A partir de la signatura del conveni entre el Consell Comarcal i l’entitat que agrupa les agrupacions de defensa forestal al territori.

 

Servei adreçat a: Agrupacions de Defensa Forestal.