Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Servei de traducció i interpretació per persones nouvingudes


L’objectiu d'aquest servei és facilitar la comunicació entre els professionals de l’administració i les persones nouvingudes, a través d’un suport lingüistic oral o escrit. És un servei gratuït amb la voluntat de facilitar l’acollida de les persones estrangeres de la comarca que desconeixen les llengües vehiculars del país. El Consell Comarcal, a través del Pla de ciutadania i immigració, gestiona una borsa de traductors/res i d’intèrprets de diverses llengües.

 

Servei adreçat a: 

 

Professionals de diferents àmbits que treballin en contacte amb població nouvinguda 

  • Centres d’atenció primària de la xarxa sanitària i hospitals (metges, infermeres, …)
  • Serveis d’atenció social primària de la comarca (treballadors/es socials o educadors/es socials).
  • Centres educatius de la comarca (CEIP / IES)
  • Altres entitats o institucions (educació no formal, promoció econòmica, etc..)

Funcionament:

 

El responsable del servei que fa la demanda o bé el/la tècnic/a municipal responsable de les polítiques migratòries ha d'omplir el formulari de sol.licitud i enviar-ho a través d'aquest web o per fax al 93 810 00 55, amb quatre dies laborables d'antelació com a mínim. 

 

 

Idiomes s’ofereixen?


Àrab, anglès, francès, xinès, rus i portuguès.

 


Ens locals participants: Ajuntaments de la comarca del Garraf 

 

Per més informació: . Consell Comarcal del Garraf – Pl. Beatriu de Claramunt, 7 – 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 04 00 – plaimmigracio@ccgarraf.cat