Consell Comarcal del Garraf

Servei de traducció i interpretació per persones nouvingudes


L’objectiu d'aquest servei és facilitar la comunicació entre els professionals de l’administració i les persones nouvingudes, a través d’un suport lingüistic oral o escrit. És un servei gratuït amb la voluntat de facilitar l’acollida de les persones estrangeres de la comarca que desconeixen les llengües vehiculars del país. El Consell Comarcal, a través del Pla de ciutadania i immigració, gestiona una borsa de traductors/res i d’intèrprets de diverses llengües.


Servei adreçat a: 


Professionals de diferents àmbits que treballin en contacte amb població nouvinguda 

  • Centres d’atenció primària de la xarxa sanitària i hospitals (metges, infermeres, …)
  • Serveis d’atenció social primària de la comarca (treballadors/es socials o educadors/es socials).
  • Centres educatius de la comarca (CEIP / IES)
  • Altres entitats o institucions (educació no formal, promoció econòmica, etc..)

Funcionament:

 

El responsable del servei que fa la demanda o bé el/la tècnic/a municipal responsable de les polítiques migratòries ha d'omplir el següent 

formulari de sol.licitud i enviar-ho a través d'aquest web o per fax al 93 810 00 55, amb quatre dies d'antelació com a mínim.


Idiomes s’ofereixen?


Àrab, berber o tamazig, anglès, francès, romanès, xinès, rus i portuguès.Ens locals participants: Ajuntaments de la comarca del Garraf 


Per més informació: . Consell Comarcal del Garraf – Pl. Beatriu de Claramunt, 7 – 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 93 810 04 00 – plaimmigracio@ccgarraf.cat 


 


  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55
  • ccgarraf@ccgarraf.cat