Consell Comarcal del Garraf

Envelliment actiu i saludable i dependència


Projecte cofinançant pel Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) de la Unió Europea

 

El 4 de maig de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la resolució GAH/95/2016, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) enmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

 

Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) articulen un conjunt d’operacions, amb un fort component d’innovació, per a la transformació econòmica del territori i, en definitiva, per generar activitat econòmica sostenible i llocs de treball.

 

Els projectes recollits en aquest PECT Garraf deriven de l’estratègia global que impulsa el Consell Comarcal del Garraf d’acord amb els sis municipis que el formen i les entitats beneficiades.

 

L’objectiu general del PECT és emprendre iniciatives per a assolir una vellesa activa i saludable i millorar la dependència de les persones per tal de mantenir els nivells de qualitat de vida del territori. Per això, precisem articular:

  • Solucions innovadores per gestionar la salut.
  • Prevenir el declivi funcional i la fragilitat.
  • Promoure models integrals d’atenció per a malalties cròniques, incloent la monitorització remota.
  • Desplegament de solucions TIC per ajudar a la gent gran per mantenir-se independents i actius.
  • Promoure la innovació per a l’arquitectura i l’urbanisme adequats a la gent gran.

Les entitats beneficiàries de la comarca són el Consell Comarcal del Garraf, el Consorci Sanitari del Garraf, la Fundació Ave Maria, l’Institut de la Robòtica per la Dependència, el Neàpolis i la UPC.

 

Els projectes del PECT Garraf estan emmarcats en les següents actuacions:

 

Consell Comarcal del Garraf: entitat coordinadora del PECT amb un pressupost aprovat de 151.832,00 €

Actua com a coordinador del PECT Garraf cap a les entitats beneficiades del projecte d’especialització i de competitivitat territorial del envelliment actiu i saludable i dependència.

 

Consorci Sanitari del Garraf: projecte Better Aging amb un pressupost aprovat de 217.096,33 €

Aquest projecte se centra en la cerca de la millora de les relacions interpersonals, la prevenció de la solitud no volguda i la promoció de l’exercici físic tenint en compte l’estat físic, funcional, emocional i cognitiu de la gent gran al Garraf, aprofitant les noves tecnologies i la seva evolució, amb una adaptació i integració territorial de recursos i serveis que sigui innovadora i personalitzada.

 

Fundació Ave Maria: projecte Never Alone amb un pressupost aprovat de 214.500,00 €

El projecte té com a objectiu el desenvolupament de la plataforma Never Alone, una solució de teleassistència a la llar per a persones dependents, amb un grau de personalització elevat.

 

Institut de la Robòtica per la Dependència IRD: projecte Deliverybot amb un pressupost aprovat de 371.625,00 €

El projecte té per objectiu l’obtenció d’una innovació de base tecnològica que permetrà a residències transferir hores de transport de materials a l’atenció a les persones, millorant la qualitat del servei i reduint costos. La solució inclourà una flota de robots mòbils amb capacitat de càrrega de fins a 100 Kg, carros diversos (menjar, roba neta, roba bruta...) i un software de gestió de flota. Els robots se situaran sota un carro, l’elevaran, el transportaran i el deixaran a la seva destinació de forma des-assistida i segura, compartint passadissos i ascensors amb persones (treballadors, clients, residents...).

 

Neàpolis: projecte Silver Living Lab amb un pressupost aprovat de 234.962,25 €

El projecte té per objectiu desenvolupar un ecosistema de treball entre els diferents actors locals/comarcals de la innovació (quadrúple hèlix) per trobar solucions a les necessitats de la nova tercera edat, per tal de crear una indústria competitiva basada en el coneixement, la recerca, la innovació, l’experimentació activa i la recerca de nous nínxols econòmics basats en aquest sector.

 

Universitat Politècnica de Catalunya UPC: projecte Envellint amb un pressupost aprovat de 328.536,52 €

Es proposa un projecte d’innovació i desenvolupament entorn la creació d’una plataforma que dissenyi i implementi eines per fer de les ciutats i pobles del Garraf , uns entorns saludables i “amigables” per la gent gran gràcies a l’anàlisi de dades rellevants de col·lectius amb risc de fragilitat i la ingerència d’actuacions rehabilitadores o compensatòries. La visió del projecte que es presenta té una aproximació integral de salut i benestar i pretén com una de les actuacions establir les bases d’una estratègia de prevenció de caigudes a la comarca.

 

Actuacions amb impacte comarcal, per tots 6 municipis

 

L’import total d’execució del projecte és de 1.518.552,10 €, dels quals 759.276,05 € serà cofinançat pel fons FEDER de la Unió Europea i la durada és de quatre anys. 

 

 

 

Logo fons europeu

 

 

 


  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55