Consell Comarcal

Unitat bàsica d’atenció social primària de Cubelles, Canyelles i Olivella

Descripció

És el conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals, integrat per un equip interprofessional: treballadors/es socials, educadors/es i treballadors/es familiars amb l’objectiu de promoure mecanismes per conèixer i prevenir els casos de certes persones, famílies i grups socials, millorar el benestar social i afavorir la integració de la persones.

Ens locals participants: Ajuntament de Cubelles, Canyelles i Olivella

Funcions dels Serveis bàsics d’atenció primària:

  • Informació, orientació i assessorament.
  • Estudi de casos, intervenció o tractament i seguiment.
  • Suport a persones, famílies o grups.
  • Gestió de recursos: serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i altres.
  • Derivació a serveis especialitzats.
  • Treball social comunitari.
  • Detecció i registre de dades.
  • Valoració i seguiment de les persones amb dependència.

Servei adreçat a: Població de Cubelles, Canyelles i Olivella.


Horari d'atenció:
Dilluns a divendres de 8 a 15h. Per a accedir als serveis socials cal demanar cita prèvia.


Ajuntament Canyelles:
Pl. Onze de setembre, nº 1
Telèfon: 93 897 3011

Ajuntament Olivella:
Pl. Major, s/n
Telèfon: 93 896 8080

Ajuntament de Cubelles:
Passeig Narcís Bardají, 12
Telèfon: 93 895 2457


Enllaços relacionats