Consell Comarcal del Garraf

Xam, Xarxa d’Acompanyament en el Municipi


El programa Xarxa d’Acompanyament en el Municipi (XAM) es va iniciar l’any 2001.

 

A partir de les necessitats dels municipis, s’ha fet un canvi de model en el projecte. Enguany, el Xam s’està portant a terme en el municipi de Cubelles i Olivella conjuntament amb les professionals dels serveis socials d’atenció primària, amb l’objectiu de prioritzar l’atenció a la infància en risc social, que pugui permetre la detecció, la prevenció, la normalització i la integració d’aquests infants.

 

El XAM, tal com està definit ara, és un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socio educatives dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.

 

La professional del projecte treballa amb els infants repartint el temps entre l’acompanyament en l’estudi i els deures, activitats lúdiques i educatives amb l’ús de noves tecnologies i sortides pel municipi.

 

Destinataris :

 

Infants de 8 fins a 10 anys .

 

Horari :

 

Cubelles: dilluns, de 16:45 a 18:15 al centre social de Cubelles (activitats) i divendres de 16:45 a 18:15 a la Biblioteca del municipi (reforç escolar).

 

Olivella: dimarts de 16:45 a 18:15, reforç escolar a l’aula TIC de l’escola El Morsell i dijous de 16:45 a 18:15 a la sala la Crivellera (activitats)

 

Funcionament:

 

L’accés al XAM es fa per derivació dels serveis socials d'atenció primària en ambdós municpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Xam, Xarxa d'acompanyament en el municipi

    Xam, Xarxa d'acompanyament en el municipi

Enllaços relacionats

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55