Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Xam, Xarxa d’Acompanyament en el Municipi


El programa Xarxa d’Acompanyament en el Municipi (XAM) es va iniciar l’any 2001.

 

A partir de les necessitats dels municipis, s’ha fet un canvi de model en el projecte. Enguany, el Xam s’està portant a terme en el municipi de Cubelles i Olivella conjuntament amb les professionals dels serveis socials d’atenció primària, amb l’objectiu de prioritzar l’atenció a la infància en risc social, que pugui permetre la detecció, la prevenció, la normalització i la integració d’aquests infants.

 

El XAM, tal com està definit ara, és un servei diürn preventiu, fora de l'horari escolar, que dóna suport, estimula i potencia l'estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo, i compensa les deficiències socio educatives dels infants i adolescents atesos mitjançant el treball individualitzat, el grupal, el treball en xarxa i amb la comunitat.

 

La professional del projecte treballa amb els infants repartint el temps entre l’acompanyament en l’estudi i els deures, activitats lúdiques i educatives amb l’ús de noves tecnologies i sortides pel municipi.

 

Destinataris :

 

Infants de 8 fins a 10 anys .

 

Horari :

 

Cubelles: dilluns, de 16:45 a 18:15 al centre social de Cubelles (activitats) i divendres de 16:45 a 18:15 a la Biblioteca del municipi (reforç escolar).

 

Olivella: dimarts de 16:45 a 18:15, reforç escolar a l’aula TIC de l’escola El Morsell i dijous de 16:45 a 18:15 a la sala la Crivellera (activitats)

 

Funcionament:

 

L’accés al XAM es fa per derivació dels serveis socials d'atenció primària en ambdós municpis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Xam, Xarxa d'acompanyament en el municipi

    Xam, Xarxa d'acompanyament en el municipi

Enllaços relacionats