Consell Comarcal

Garantia Juvenil

Descripció

La Garantia Juvenil és una iniciativa d'àmbit europeu que pretén garantir que els i les joves de més de 16 anys i menys de 30, que no treballen ni estudien, rebin una oferta d'ocupació, formació i pràctiques, o suport en projectes d'emprenedoria en un termini de 4 mesos.

 

Els requisits per accedir al Sistema de Garantia Juvenil són:

 

* Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
* Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
* Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
* No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
* No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
* No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
* Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

 

Per tal que puguin accedir a aquesta iniciativa, la Generalitat de Catalunya proposa una xarxa territorial de professionals  - impulsors/es - que donin suport als joves en el procés d’inscripció i en facin seguiment.

 

La impulsora del Consell Comarcal del Garraf atén als joves de Sant Pere de Ribes, Sitges, Cubelles, Canyelles i Olivella, de manera presencial. També es coordina amb la Impulsora de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i amb l’Oficina de Treball de la Generalitat, per tal que els joves de tota la comarca puguin accedir al Sistema de Garantia Juvenil.   

 

Des del Consell Comarcal del Garraf es proposen diversos projectes d'ocupació dins del Sistema de Garantia Juvenil (vegeu enllaços).