Consell Comarcal del Garraf

Pla de camins

L’actuació sobre els camins de la comarca és una de les gestions singulars que es duen a terme des del Consell Comarcal d’ençà 1993, destinats a la recuperació i manteniment de la xarxa de camins rurals de la comarca, en conveni amb els municipis. S’impulsa la planificació, catalogació i l’inventari dels camins comarcals.


Actualment es disposa dels següents treballs: Estudi de la xarxa bàsica de camins, mapa de la xarxa bàsica, elaborat per la Diputació de Barcelona i inventari de camins de la comarca del Garraf, realitzat pel Consell Comarcal del Garraf.


El finançament d’aquestes actuacions prové en part per les subvencions del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i de les aportacions municipals. El Consell Comarcal del Garraf actua com a òrgan promotor, elabora els projectes executius i tècnics i realitza el seguiment de les obres.


Les actuacions d'aquest pla estan adreçades a: Ciutadans i Ajuntaments de la comarca del Garraf 


Enllaços relacionats

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55
  • ccgarraf@ccgarraf.cat