Consell Comarcal del Garraf

Prestacions per al pagament del lloguer. Any 2018

Descripció

 

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

 

El termini per acreditar el compliment dels requisits s'inicia el 29 de gener i finalitza el 2 de març de 2018.

 

Poden accedir a aquestes prestacions les persones següents:

 • Per a renovació de la prestació ja atorgada, s'hi poden acollir les persones que ja en van ser beneficiàries a l'exercici 2017.
 • No poden accedir a aquestes renovacions les persones que l’any passat van rebre les Subvencions per al pagament del lloguer
 • Per a col·lectius específics (pendent de la resolució de convocatòria per l'any 2018) poden accedir els següents:
  • Titulars de contractes de lloguer celebrats a partir de l’1 de novembre de 2016, obtinguts a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre.
  • Beneficiàries de les prestacions econòmiques d’especial urgència, adreçades a persones que han perdut l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària, regulades a la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener.
  • Beneficiàries de les prestacions complementàries per donar continuïtat al pagament del lloguer, regulades a la Resolució esmentada a l’apartat anterior.

Internet

Observacions
Consultar normativa i descarregar impresos


Enllaç extern:http://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?category=74aba454-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Habitatge&moda=2


Telèfon

Observacions
Informació i assessorament


Telèfon:938100408 / 938100409


Horari d'atenció
Dimecres i divendres, de 10h a 13h


Presencial

Observacions
Horari: dilluns, dimarts i dijous, de 10h a 13h i dijous de 16:30h a 18:30h


Lloc
Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8, baixos. Vilanova i la Geltrú.


 • Consell Comarcal del Garraf
 • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
 • 08800 Vilanova i la Geltrú
 • T 93 810 04 00
 • F 93 810 00 55