Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Cèdules d'habitabilitat

Codi:T16


Descripció
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L’adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

 

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També serveix per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

 


Termini
Durant tot l'any.


Obligacions econòmiques
Cèdules d’habitabilitat de primera ocupació: 55,05€
Cèdules d’habitabilitat de segona ocupació: 29,40€

(Inclou taxes de la Generalitat de Catalunya i del Consell Comarcal del Garraf)


Internet

Observacions
Per internet us podeu descarregar les sol•licituds. Adreceu-vos als enllaços relacionats.


Telèfon

Observacions
Trucant al telèfon 93 810 04 08 podeu demanar informació els dimecres i divendres de 10:00h a 13:00h.


Presencial

Observacions
Horari d’estiu (del 15 de juny al 15 de setembre):
Dilluns, dimarts i dijous de 10:00h a 13:00h.

Horari d’hivern (del 16 de setembre al 14 de juny):
Dilluns, dimarts i dijous de 10:00h a 13:00h i dijous a la tarda de 16:30h a 18:30h.


Lloc
Us podeu adreçar a la seu del Consell Comarcal del Garraf a la Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8 de Vilanova i la Geltrú.