Consell Comarcal del Garraf

Plantilla de personal

 

Grup

Places

Vacants

 

FUNCIONARIS/ÀRIES

 

Funcionaris /d’ habilitació estatal

Secretari/ària (acumulació)

A1

1

1

Interventor/a (acumulació)

A1

1

1

Total

 

2

2

 

LABORALS: INDEFINITS

Tècnics/ques superiors

A1

6

1

Tècnics/ques

A2

17

1

Tècnics/ques auxiliars

C1

1

0

Administratius/ves  

C1

7

0

Auxiliars Administratius/ves  

C2

3

0

Auxiliars Administratius/ves

(reservat a persones amb discapacitat) 

C2

1

0

Treballador/a familiar

C2

3

2

Ordenança

AP

2

1

Total

 

40

5

 

LABORALS: TEMPORALS

Tècnics/ques superiors

A1

0

0

Tècnics/ques mitjans

A2

6

6

Administratius/ves   

C1

     0

0

Auxiliars Administratius/ves

C2

0

0

Treballador/a Familiar  

C2

0

0

Ordenança

AP

0

0

Total

 

6

6

 

EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA

Tècnics/ques superiors  Gerent

A1

1

0

Total

 

 

1

0

Documentació adjunta

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55