Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ofertes de treball

Oferta
Convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de treball de Persones Treballadores Familiars.
Convocatòria d'un concurs oposició lliure per a la creació d'una borsa de treball de persones tècniques d'ocupació del Consell Comarcal del Garraf. PROCÉS FINALITZAT
Convocatòria i bases per a la provisió temporal mitjançant concurs oposició lliure d'una plaça de Cap d'Àrea de Serveis Generals i Organització PROCÉS FINALITZAT
NOVA CONVOCATÒRIA CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PLAÇA TEMPORAL TÈCNIC/A MITJÀ PROJECTE FEDER (80% JORNADA PARCIAL) PROCÉS FINALITZAT
Borsa de treball d'Administratiu/va del Consell Comarcal del Garraf PROCÉS FINALITZAT
Convocatòria i bases concurs oposició lliure provisió plaça temporal tècnic/a mitjà projecte PECT Garraf (jornada parcial 50%) PROCÉS FINALITZAT
Convocatòria d'una plaça de pedagog/a EAIA mitjançant promoció interna PROCÉS FINALITZAT
Convocatòria d'un concurs oposició lliure per a una borsa de treball de pedagogs/ues EAIA PROCÉS FINALITZAT
PROCÉS FINALITZAT Convocatòria concurs oposició lliure plaça temporal de tècnic/a mitjà del projecte FEDER a jornada parcial (80%) PROCÉS FINALITZAT
Convocatòria d'un concurs oposició lliure per a la borsa de conserges del Consell Comarcal del Garraf. PROCÉS FINALITZAT
Convocatòria concurs oposició per a la provisió temporal d’una plaça d’Educador/a Social de l’EAIA del Garraf PROCÉS FINALITZAT
Creació de borsa de treball de tècnics/ques d'ocupació PROCÉS FINALITZAT