Consell Comarcal del Garraf

Enquesta de satisfacció

Li demanem que avaluï la satisfacció sobre els serveis rebuts per part del Consell Comarcal del Garraf.


 • Àrea

 • Marqui l'àrea on ha rebut assessorament *
  Imports

 • Difusió

 • Indiqui com ha conegut el servei *
  Imports • Horari

 • Què li sembla l'horari d'atenció *
  Imports

 • Temps d'espera

 • Temps d'espera entre la demanda i l'oferta *
  Imports

 • Estat de les instal·lacions

 • Què li semblen les instal·lacions *
  Imports

 • Atenció i informació

 • Resposta a la seva demanda *
  Imports

 • Resolució de problemes

 • Rapidesa en resoldre problemes *
  Imports

 • Aptitud dels professionals

 • Atenció rebuda dels professionals *
  Imports

 • Confidencialitat

 • Grau de confidencialitat dels professionals *
  Imports

 • Puntuació global

 • Doni una puntuació global als serveis del Consell *
  Imports

 • Propostes de millora

 • * Camps obligatoris

NOTA LEGAL: Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable el Consell Comarcal del Garraf.


 • Consell Comarcal del Garraf
 • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
 • 08800 Vilanova i la Geltrú
 • T 93 810 04 00
 • F 93 810 00 55