Consell Comarcal del Garraf

Comissions informatives

Comissió informativa d'Ordenació Territorial i Habitatge


Planejament i urbanisme; Obres i infraestructures públiques comarcals PUOSC; Oficina de l’habitatge i Medi ambient.


President: Sr. Marc Macià i Martí

Vicepresident: Sr. Lluís Giralt i Vidal

 


Comissió informativa de Serveis Generals i Organització 


Hisenda; Recursos humans; Societat del coneixement i noves tecnologies i Atenció a la ciutadania.


President: Sr. Lluís Giralt i Vidal 

Vicepresident: Sr. Tòfol Pérez Gómez

 


Comissió informativa de Serveis a les Persones


Ensenyament; Transport escolar; Transport adaptat; Beques de menjador, Garraf tallers; Joventut; Serveis socials i atenció primària; Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència EAIA; Salut; Pla comarcal d’immigració i Servei d’atenció a les víctimes de violència domèstica; Cooperació. 


Presidenta: Sra. Noemí Cuadra Soriano

Vicepresidenta: Sra. Teresa Llorens Carbonell

 

 

Comissió informativa de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

 

Patrimoni històric i cultural; Cultura; Centre d’Interpretació del Romanticisme; Ocupació.

 

President: Sr. Xavier Grau Roig

Vicepresident: Sr. Jaume Carol Roldán.