Consell Comarcal del Garraf

Serveis Generals i Organització

 

És l’àrea que s’encarrega de la gestió interna del Consell Comarcal, tant en relació al personal com amb tot el que té a veure amb el funcionament general de la casa: Hisenda, Atenció a la Ciutadania, Tecnologies de la Informació, Secretaria General, Intervenció i Dipositaria, Recursos Humans i Serveis Generals. 

Aquesta àrea treballa amb la voluntat d'apropar l'Admnistració Local a la ciutadania, donant-li serveis directes mitjançant la possibilitat de fer tràmits electrònics, així com oferint el suport intern a la resta d'àrees del Consell Comarcal del Garraf. Responsables polítics: 

President de l'àrea: Lluís Giralt i Vidal

Consellera delegada de Comunicació: Noemí Cuadra Soriano

Conseller delegat de societat del coneixement i noves tecnologies: 

Consellera delegada de Recursos Humans i Organització: Blanca Albà i Pujol

Conseller delegat d'Hisenda: Lluís Giralt i Vidal

Responsable tècnica: 

Cap de l'Àrea: Mila Arcarons i Oferil 

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55