Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Ordenació Territorial i Habitatge

L’Àrea d’Ordenació Territorial i Habitatge es divideix en tres àmbits de treball: 

 

  • L’Oficina d’Habitatge dóna servei d’informació, assessorament i tramitació de sol•licituds d’ajudes per a la compra, el lloguer i la rehabilitació d’habitatges. També tramita cèdules d’habitabilitat i registres de sol•licitants d’habitatges de protecció oficial i gestiona la borsa d'habitatge jove i la borsa de lloguer social.
  • L’Àmbit d’Ordenació Territorial inclou el seguiment de la planificació territorial i sectorial,  del PUOSC municipal i l’execució i control de les obres comarcals.
  • L'Àmbit de Medi Ambient que inclou les accions de sensibilització i difusió ambiental, el Pla de camins i les competències delegades al Consell Comarcal com la ponència ambiental i la tramitació dels programes PERC i PLEGAC.

 

Responsables polítics:


- Presidenta de l’Àrea: Sra. Mireia Rossell i Pascual

- Consellera delegada d'Habitatge: Sra. Mireia Rossell i Pascual

- Consell delegat de Medi Ambient, Agricultura i Desenvolupament Territorial: Sr. Lluís Giralt i Vidal

 

Responsables tècnics:

 

- Cap de l’Àrea: Sra. Eva Piñol Gené.