Consell Comarcal del Garraf

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Aquesta àrea està dividida en dos àmbits diferents, es treballen programes orientats a difondre la cultura i el patrimoni de la comarca del Garraf i d'altra banda, es desenvolupen accions destinades a fomentar la formació i l'ocupació i donar suport a empreses, cooperatives i persones emprenedores.

 

Desenvolupament de Programes vinculats al SOC – Servei d’Ocupacio de Ctalunya – als Municipis :

- Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, de 45 anys i RMI.

- Programes per Joves : fem Ocupacio per Poves i Joves x l’ocupació

- Prospeccio ocupacional al Garraf

 

 

Responsables polítics:

 

- President de l’Àrea: 

- Conseller delegat d'Ocupació: Jaume Carol Roldán

- Conseller delegat de Cultura i Patrimoni: 

- Conseller delegat d'Esports: 

 

Responsables tècnics:

 

- Cap de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports: Mila Arcarons i Oferil. 

Enllaços relacionats

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55