Consell Comarcal

Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports

Aquesta àrea està dividida en dos àmbits diferents, es treballen programes orientats a difondre la cultura i el patrimoni de la comarca del Garraf i d'altra banda, es desenvolupen accions destinades a fomentar la formació i l'ocupació i donar suport a empreses, cooperatives i persones emprenedores.

 

Desenvolupament de Programes vinculats al SOC – Servei d’Ocupacio de Ctalunya – als Municipis :

- Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur, de 45 anys i RMI.

- Programes per Joves : fem Ocupacio per Poves i Joves x l’ocupació

- Prospeccio ocupacional al Garraf

 

 

Responsables polítics:

 

- President de l’Àrea: Xavier Grau Roig

- Conseller delegat d'Ocupació: Jaume Carol Roldán

- Conseller delegat de Cultura i Patrimoni: Xavier Grau Roig

- Conseller delegat d'Esports: Jaume Carol Roldán

 

Responsables tècnics:

 

- Cap de Cultura, Patrimoni, Ocupació i Esports: Mila Arcarons i Oferil. 

Enllaços relacionats