Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Preguntes freqüents sobre l'ús de targeta moneder

Català

 

Ja tinc la targeta. L’he d’activar?

No, la targeta ja ve activada i preparada per ser utilitzada.

 

Amb quin saldo ve carregada la targeta?

Les targetes venen carregades amb un saldo inicial de 40€, se us recarregarà automàticament a raó de 4€ per dia de tancament.

 

Quin import puc pagar amb la targeta?

L’import que tingueu disponible a cada moment, si es fa una compra superior donarà un error al datàfon.

 

Com puc saber el saldo que tinc disponible a la targeta?

Pots consultar el saldo i moviments de manera gratuïta a qualsevol caixer de CaixaBank i mitjançant la web www.moneytopay.com > Altres gestions de la meva targeta > Consulta de saldo i moviments.

 

Si l’import de la compra és superior al saldo disponible, què puc fer?

Demana a l’establiment que et fraccioni la compra en 2 pagaments, un del saldo disponible que podràs pagar amb aquesta targeta i la resta la pots pagar amb metàl·lic o amb una altra targeta.

 

El datàfon m’ha demanat un PIN i no en tinc cap. Què he de fer?

Prem directament la tecla verda del datàfon i el pagament es validarà.

 

El datàfon em mostra un error: Codi Error 104. Què vol dir?

És un error de classificació de comerç, vol dir que no és un comerç d’alimentació i per tant no es pot procedir amb la compra.

 

Puc treure els diners del saldo a un caixer?

No, l’ús de les targetes és exclusivament per compres de productes bàsics a qualsevol establiment d’alimentació.

 

Fins quan puc utilitzar la targeta?

Les targetes tenen un període de caducitat d’un any, per tant, pots gastar el saldo durant tot aquest període.

 

Quan es faci la recàrrega, el saldo ha de ser 0?

No, el saldo és acumulable a les properes recàrregues que es facin.

 

He exhaurit el saldo de la targeta. La puc llençar?

No, es recarregarà automàticament quan es perllongui l’estat d’alarma. 

 

Tinc una incidència durant el pagament que no apareix a aquesta llista, què puc fer?

Truca al Servei d’Atenció de CaixaBank al 900 404 090. Quan et demani el DNI facilita el codi que apareix davant de la targeta i que comença per DE

 

M’és impossible contactar amb CaixaBank. Què puc fer?

CaixaBank és qui més et pot ajudar a solucionar les incidències. Però si no t’és possible, intentarem buscar una solució. Envia un correu a serveispersonals@ccgarraf.cat, a l’assumpte fes-hi constar: INCIDÈNCIA TARGETA BECA MENJADOR. Facilita’ns la següent informació: codi de la targeta, hora de l’operació i poble on s’ha produït la incidència.

 

Us recordem que l’ús de les targetes és exclusivament per a compres que garanteixin l’alimentació dels infants.

 

 

Castellano:

  

Preguntas frecuentes sobre el uso de tarjeta monedero


Ya tengo la tarjeta. La he de activar?

No, la tarjeta ya viene activada y lista para ser utilizada.

 

Con qué saldo viene cargada la tarjeta?

Las tarjetas vienen cargadas con un saldo inicial de 40 €, se le recargará automáticamente a razón de 4 € por día de cierre.

 

¿Qué importe puedo pagar con la tarjeta?

El importe que tenga disponible en cada momento, si se hace una compra superior dará un error al datáfono.

 

Como puedo saber el saldo que tengo disponible en la tarjeta?

Puedes consultar el saldo y movimientos de manera gratuita en cualquier cajero de CaixaBank y mediante la web www.moneytopay.com> Otras gestiones de mi tarjeta> Consulta de saldo y movimientos.

 

Si el importe de la compra es superior al saldo disponible, ¿qué puedo hacer?

Pide al establecimiento que te fraccione la compra en 2 pagos, uno del saldo disponible que podrás pagar con esta tarjeta y el resto la puedes pagar con metálico o con otra tarjeta.

 

El datáfono me ha pedido un PIN y no tengo ninguna. ¿Qué debo hacer?

Pulsa directamente la tecla verde del datáfono y el pago se validará.

 

El datáfono me muestra un error: Código Error 104. ¿Qué significa?

Es un error de clasificación de comercio, quiere decir que no es un comercio de alimentación y por tanto no se puede proceder con la compra.

 

Puedo sacar dinero del saldo a un cajero?

No, el uso de las tarjetas es exclusivamente para compras de productos básicos en cualquier establecimiento de alimentación.

 

Hasta cuando puedo utilizar la tarjeta?

Las tarjetas tienen un periodo de caducidad de un año, por lo que puedes gastar el saldo durante todo este periodo.

 

Cuando se haga la recarga, el saldo debe ser 0?

No, el saldo es acumulable a las próximas recargas que se hagan.

 

He agotado el saldo de la tarjeta. La puedo tirar?

No, se recargará automáticamente cuando se prolongue el estado de alarma. 

 

Tengo una incidencia durante el pago que no aparece en esta lista, ¿qué puedo hacer?

Llama al Servicio de Atención de CaixaBank al 900 404 090. Cuando te pida el DNI facilita el código que aparece delante de la tarjeta y que empieza por DE

 

Me es imposible contactar con CaixaBank. ¿Qué puedo hacer?

CaixaBank es quien más te puede ayudar a solucionar las incidencias. Pero si no te es posible, intentaremos buscar una solución. Envía un correo a serveispersonals@ccgarraf.cat, al asunto escribe: INCIDENCIA TARJETA BECA COMEDOR. Facilítanos la siguiente información: código de la tarjeta, hora de la operación y municipio donde se ha producido la incidencia.

 

Os recordamos que el uso de las tarjetas es exclusivamente para compras que garanticen la alimentación de los infantes