Consell Comarcal del Garraf

Logo del Consell Comarcal del Garraf
Logo del Consell Comarcal del Garraf

Reserva de lloguer d'espais Masia Cabanyes

Atenció: La reserva s'ha de sol·licitar amb 4 dies d'antelació com a mínim


  • DADES DE CONTACTE

  • DADES ACTE

  • * Camps obligatoris

NOTA LEGAL: Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Les dades facilitades pels usuaris i usuàries seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable el Consell Comarcal del Garraf.