Consell Comarcal

Logo del Consell Comarcal del Garraf

Sol·licitud de reserva al Pícnic (entitats)

Atenció: La reserva s'ha de sol·licitar amb una setmana d'antelació com a mínim.


  • DADES DE CONTACTE

  • DADES DE LA RESERVA

  • * Camps obligatoris

NOTA LEGAL: Les dades recollides en aquest document seran utilitzades en la forma i amb les limitacions que recull la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades facilitades pels usuaris seran incorporades a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable el Consell Comarcal del Garraf.


Condicions i normes d’ús del parc:

  • El Consell Comarcal del Garraf no disposa de taules i cadires addicionals pel pícnic. Cal demanar aquest servei a l’àrea de Serveis Viaris de l’Ajuntament de Vilanova.
  • No es permet accedir al recinte abans del seu horari oficial d’obertura.
  • Les entitats podran sol·licitar l’accés d’un vehicle fins a la zona de pícnic per a carregar i descarregar material.
  • S’han de dipositar les deixalles dins d’una bossa i deixar-la a les papereres o als contenidors ubicats a la zona d’aparcament.
  • Està prohibit fer foc fora de les barbacoes.
  • En cas de desperfectes al recinte ocasionats per membres de l’entitat, aquesta se’n farà responsable. 
  • S’ha de respectar la convivència amb altres grups i persones al pícnic, així com la tranquil·litat natural del paratge.