Consell Comarcal del Garraf

Serveis Socials

El Consell Comarcal del Garraf presta els Serveis socials d’atenció primària dels municipis de Canyelles, Cubelles i Olivella, amb l'objectiu d'atendre les necessitats socials més immediates, generals i bàsiques de les persones, les famílies o els grups, a més de contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials, a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc d’exclusió.

Els equips professionals dels serveis bàsics d’atenció primària estan formats per treballadors/es socials, educador/es i treballadores familiars que realitzen tasques d'informació, orientació i assessorament; estudi de casos, intervenció o tractament i seguiment; suport a persones, famílies o grups; gestió de recursos com serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i altres; derivació a serveis especialitzats; treball social comunitari; detecció i registre de dades; valoració i seguiment de les persones amb dependència.

 

Des del Consell Comarcal també s'ofereixen serveis socials especialitzats relacionats amb l'atenció a la infància i adolescència, la integració social per a persones amb discapacitat, l’abordatge de situacions de violència masclista, el suport a les persones nouvingudes i l'atenció a la dependència.

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55