Consell Comarcal del Garraf

Ensenyament

El Consell Comarcal del Garraf gestiona els serveis de menjador i transport escolar, segons el conveni de delegació de competències signat amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

La gratuïtat d'aquests serveis es preveu exclusivament per a l'alumnat d'educació obligatòria que, per manca d'oferta del seu nivell educatiu en el municipi de residència, s'escolaritzi fora d'aquest, en un centre educatiu proposat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.  

 

RESOLUCIÓ ENS/544/2017, de 28 de febrer, per la qual es fa pública l'adscripció de centres educatius, sostinguts amb fons públics, dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques, als efectes del procediment d'admissió d'alumnes.

 

ORDRE ENS/108/2017, d'1 de juny, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2018-2019.

  • Consell Comarcal del Garraf
  • Plaça Beatriu de Claramunt, 5-8
  • 08800 Vilanova i la Geltrú
  • T 93 810 04 00
  • F 93 810 00 55